[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/kasshant/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
casdisk.bas29-Mar-1987 00:008611basic program
Kopierar ASCII, ABS och BAC-filer till disk. Klarar även
randomfiler enligt kassett nr 7.
casdisk1.bas19-Sep-1984 00:007001basic program
Kopierar ASCII, ABS och BAC-filer till disk. Klarar även
randomfiler enligt kassett nr 7. Liknar CASDISK.BAS.
casdisk2.bas29-Mar-1987 00:009235basic program
Samma som CASDISK.BAS men kopierar 16 block i taget.

caslib.bas29-Mar-1987 00:001155basic program
Biblioteksprogram som skriver ut innehållet på en kassett.

diskcas.bas23-Jun-1987 00:003325basic program
Kopierar filer från diskett till kassett.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]