[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/kommunik/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
abcfil.bas05-Jan-1985 00:002122basic program
Tillhör ABCTERM.BAS - skapar initieringsfil.

abcmini.bas02-Feb-1986 00:001435basic program
Enkelt filöverföringsprogram. GETABC heter kommandot som
används i monitorn.
abcterm.bas05-Jan-1985 00:0018120basic program
Huvudprogram ABCTERM.BAS - terminalrutin mot ABC-Klubbens
monitor bl a. Klarar enkel filöverföring med GETABC och
abctrans.bas19-Sep-1984 00:009325basic program
Filöverföringsprogram för enkel filöverföring med GETABC
och SENDABC som kommando i monitorn.
castrans.bas19-Sep-1984 00:002651basic program
Filöverföring från ABC800 med kassett till monitorn och
omvänt. Programmet grundar sig på ABCTRANS.BAS.
crepass.bas28-Apr-1985 00:00504basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

creruser.bas28-Apr-1985 00:003929basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

filtran8.00m19-Nov-1984 00:0014267 
FILTRANS.800 modifierad för ABC800M med teckenprom för
ABCUTE.
filtrans.bas24-Oct-1985 00:0011455basic program
Filöverföringsprogram anpassat till ABC-Monitorn. Enbart
enkel filöverföring med GETABC och SENDABC kan användas.
filtrans.rut24-Oct-1985 00:002484 
Textfil. Tillägg till FILTRANS.BAS för ändring/tillägg till
hardcopyfunktionen. Dumpar både till disk och skrivare.
gutsny.bas18-Oct-1985 00:004917basic program
Terminalprogram för ABC800+Epson MX80 mot GUTS. Används bla
av KRONSTAT.
iniusers.bas28-Apr-1985 00:00750basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

k.bas07-Jul-1990 00:0010564basic program
KERMIT/Bo Kullmar mfl. Sätter defaultparametrar i
programmet KMAIN.BAC Startprogram. Huvudprogrammet är
kerm.bas04-Jun-1986 00:0022143basic program
KERMIT av Mikael Lid

kmain.bac07-Jul-1990 00:0018975compiled basic program
KERMIT/Bo Kullmar mfl. Squezad version av KMAIN.BAS. Kan
inte köras osquezad.
kmain.bas07-Jul-1990 00:0035584basic program
KERMIT/Bo Kullmar mfl. Osquezad version av KMAIN.BAC.

kmain.doc07-Jul-1990 00:006341 
Engelsspråkig kort dokumentation till Kermitprogrammet
K/KMAIN.
minimon.ibm24-May-1985 00:003683 
Modifierad FILTRANS.800 för filöverföring mellan ABC802 och
IBM-PC.
msg.bas07-Jun-1987 00:0018198basic program
Ett program som sparar olästa brev/inlägg i MSG på
flexskiva samtidigt som Du får dem upplästa på skärmen i
msg.inf07-Jun-1987 00:003743 
Information till MSG.BAS.

msghmt.bas25-Mar-1986 00:004740basic program
Programmet loggar in och dumpar alla inlägg till en fil
varefter den skriver ut filen på disk.
nyhelpm.inf19-Sep-1984 00:002766 
Information till MONITOR.800 = NYMON.BAS.

nymon.bas19-Sep-1984 00:0023670basic program
MONITOR.800 = NYMON.BAS.

parpr.bas05-Jan-1985 00:0010506basic program
Tillhör ABCTERM - Ändring av skrivarparametrar.

parv24.bas05-Jan-1985 00:0015058basic program
Tillhör ABCTERM - Ändring av terminalparametrar.

remotasm.bas28-Apr-1985 00:003894basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

remote.bas28-Apr-1985 00:00406basic program
Huvudrutin i remoteprogram. Kör en dator från en terminal.

remote.doc29-Apr-1985 00:003308 
Information till REMOTE.BAS.

remoterm.bas04-Oct-1986 00:005968basic program
Terminalprogram för körning mot ABC800 i remoteläge.

rkermit.bas31-Aug-1985 00:0013686basic program
KERMIT till REMOTE.BAS.

rlogin.bas28-Apr-1985 00:001550basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

rterm.bas29-Apr-1985 00:001383basic program
Tillhör REMOTE.BAS.

setup.bas19-Sep-1984 00:0014240basic program
Tillhör ABCTERM.BAS - Ändring av parametrar.

start.bas05-Jan-1985 00:004541basic program
Tillhör ABCTERM.BAS - startmodul. Spar alla programmen i
.BAC-format före användning!
t.bas31-Jul-1987 00:0013783basic program
Terminalrutin för ABC-Klubbens monitor. Kräver optionsprom
7.21 eller senare. Kräver TERMOPT.REL på ABC806.
ted.bac14-Jul-1987 00:0014927compiled basic program
Editorn TED800: Texteditor med LIB-funktion och möjlighet
att länka in kommunikationsmodul. Ej listbar.
ted.doc14-Jul-1987 00:0020824 
Editorn TED800: Manual till editorn.

tedterm.doc14-Jul-1987 00:0011557 
Editorn TED800: Manual till kommunikationsmodulen i editorn

uppringn.bas23-Jun-1987 00:001694basic program
Automatuppringning med SELIC AB16-modem.

vtex.80617-Dec-1986 00:006152 
Videotex på ABC806.

vtk_rna.bas15-May-1988 03:0014958basic program
 
vtkärna.bas15-May-1988 00:0014958basic program
Grundstomme till VT100-emulator, för användning som den är
eller hellre för påbyggnad med egna specialrutiner. Ver
xmodem.ark20-Nov-1994 00:0018722 
Xmodemprogram för ABC800. OBS fungerar ej mot monitorn
på grund av svårighet att beräkna rätt CRC i ABC800.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]