[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/luxnet/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
meny008-Apr-2006 17:27Directory
 
cd.bas20-Sep-1986 00:002390basic program
Rutin för att byta aktivt Ufd i Luxnet.

cdlfd.bas20-Sep-1986 00:006375basic program
Rutin för att byta aktivt LFD.

cdpfd.bas20-Sep-1986 00:006379basic program
Rutin för att byta aktivt Pfd i Luxnet.

cenerr.bas20-Sep-1986 00:001474basic program
Rutin för felhantering i Luxnetcentral.

cenid.bas20-Sep-1986 00:002404basic program
Rutin för att läsa Luxnet-centralens id samt versionsnummer

chmod.bas20-Sep-1986 00:006695basic program
Rutin för att ändra läs/skrivbehörighet på filer.

chown.bas20-Sep-1986 00:005298basic program
Rutin för att byta ägare på viss fil i Luxnet.

compar.bas20-Sep-1986 00:005386basic program
Rutin för att ändra parametrar på kommunikations kortet i
Luxnet.
cp.bas20-Sep-1986 00:004436basic program
Kopieringsrutin för filer i Luxnet.

df.bas20-Sep-1986 00:0011107basic program
Rutin för att kontrollera utrymme på disk.

fj_rr.bac26-Jul-1986 03:002783compiled basic program
 
fj_rrnod.bas26-Jul-1986 03:006195basic program
 
fjärr.bac26-Jul-1986 00:002783compiled basic program
Kontrollprogram för anropad nod i Luxnet, tillhör
FJÄRRNOD.BAS.
fjärrnod.bas26-Jul-1986 00:006195basic program
Prog. för att kunna fjärrstyra basicen i en annan
Luxnetnod. Programmet består av 2 delar FJÄRRNOD.BAS,
fnlogout.bas20-Sep-1986 00:00746basic program
Funktion för att logga ut användare i Luxnet.

fsck.bac20-Sep-1986 00:0018975compiled basic program
Program för att kontrollera och rätta filsystemet. Troligen
en buggig version, XSFSCK.BAC rekommenderas i stället.
killcjob.bas26-Jul-1986 00:002641basic program
Program för att avbryta centralt jobb i Luxnet.

l.bas20-Sep-1986 00:0021834basic program
Librutin för Luxnet.

link.bas20-Sep-1986 00:004875basic program
Prog för att skapa länk mellan 2 filer i Luxnet.

login.bas20-Sep-1986 00:008073basic program
Inloggningsrutin för Luxnet.

logout.bas20-Sep-1986 00:006521basic program
Rutin för utloggning av användare i Luxnet.

longopen.bas20-Sep-1986 00:001851basic program
Möjliggör användandet av långa filnamn i Luxnet.

lousr.bas20-Sep-1986 00:0011879basic program
Rutin för tvångsutloggning av användare.

mkdir.bas20-Sep-1986 00:006438basic program
Rutin för att skapa Ufd'n i Luxnet.

mount.bas20-Sep-1986 00:003838basic program
Rutin för att aktivera (montera) enheter.

mount.noc20-Sep-1986 00:005812 
Rutin för att aktivera (montera) enheter när cach ej
används.
passwd.bas20-Sep-1986 00:006071basic program
Rutin för att byta lösenord.

prata.bas26-Jul-1986 00:007208basic program
Program för att 'prata' mellan 2 Luxnetnoder.

pseudo.bas20-Sep-1986 00:005801basic program
Rutin för att skapa pseudofiler i Luxnet.

rmdir.bas20-Sep-1986 00:008026basic program
Rutin för att kunna radera bibliotek i Luxnet.

setpseud.bac20-Sep-1986 00:006824compiled basic program
Rutin för att aktivera/deaktivera pseudofiler.

spq.bas20-Sep-1986 00:0016197basic program
Prog. för att hantera central spooler i Luxnet.

tset.bas20-Sep-1986 00:004826basic program
Rutin för att ställa klockan i Luxnet.

umount.bas20-Sep-1986 00:003840basic program
Program för att deaktivera en enhet i LUX-NET.

users.bas20-Sep-1986 00:0010953basic program
Rutin för att visa inloggade användare i Luxnet.

v_ljcen.bas26-Jul-1986 03:003370basic program
 
vers.bas20-Sep-1986 00:008630basic program
Program för att visa av vilken version fil/file är.

väljcen.bas26-Jul-1986 00:003370basic program
Program för att kunna hoppa mellan olika centraler.

xschmod.bas26-Jul-1986 00:0018948basic program
Prog. för att ändra ägare samt skriv/läsbehörighet på viss
fil/filer eller helt Ufd i Luxnet.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]