[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/oklassif/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
almanack.bac11-Mar-1989 00:003795compiled basic program
Almancksprogram som visar datum och dag. Av Arne Lager
<5798>.
almanack.inf11-Mar-1989 00:00981 
Infofil till ALMANACK.BAC.

almanack.prt11-Mar-1989 00:004807 
Utskriftsprogram till ALMANACK, se ALMANACK.INF.

anatomi.bas25-Jan-1986 00:0020213basic program
Förhör på sjukhustermer. Om man ändrar i DATA-satserna så
kan man använda det till att förhöra glosor.
bant.bac15-Mar-1990 00:007843compiled basic program


biokurva.bas22-Feb-1987 00:004331basic program
Programmet beräknar och plottar de biorytmiska kurvorna för
fysisk, känslomässig och intellektuell cykel.
biokurva.txt22-Feb-1987 00:001093plain text
Information till BIOKURVA.BAS.

br_k.bas14-Nov-1986 04:004189basic program
 
bråk.bas14-Nov-1986 00:004189basic program
Räkna de fyra räknesätten +-*/ med bråk. Ex: 2/3+4/6
tecknas 2:3+4:6 och ger svaret 1:1:3 vilket decimalt blir
chiffer.bas04-Jun-1986 00:002027basic program
Krypterar och dekrypterar filer. Filen CHIFFER.INF tillhör
programmet.
chiffer.inf04-Jun-1986 00:001771 
Information till CHIFFER.BAS. Filen är lagrad i binär form
och chiffrerad. Dekryptera den så blir det en textfil.
cio1.bnt13-Jul-1988 00:0020051 
Includefiler till SmallC för ABC806. Filen är skapad av
BUNT.BAS.
clib1.bnt13-Jul-1988 00:0018882 
Includefiler till SmallC för ABC806. Filen är skapad av
BUNT.BAS.
cnt207.inf03-Dec-1988 00:00249 
Infofil till CNT207.ITH.

cnt207.ith03-Dec-1988 00:0022600 
EPROM i s.k. intel-hex-format, med senaste versionen av
Luxor/Diabs diskkontroller.
ctool1.bnt15-Jul-1988 00:002584 
Hjälprogram till SmallC för ABC806.

cyber30.bas06-May-1986 00:0010195basic program
Program för styrning av roboten Cyber 310.

dyn1.pas31-Mar-1991 00:002749 
Demo dynamiska variabler ABC800 Pascal.

fakultet.bas14-Nov-1986 00:004928basic program
Räkna fakulteter, permutationer, kombinationer, och
faktorer. Sätt datorn i FLOAT : EXTEND före inladdning.
f{rg.pas06-Feb-1993 00:00223 
Visar färg, ULN mm i Pascal800

gener.bas06-Feb-1993 00:002480basic program
Simulerar insektsavel

glbant.bas26-Apr-1991 00:009144basic program
Denna fil ersätter tidigare insänd GLBANT.BAS som var
utrustade med en del buggar
glinform.txt21-Apr-1991 00:005945plain text
Programmet ändrar parametrar för bantningsprogrammet

glmeny.bas20-Apr-1991 00:00983basic program
Programmet beräknar kaloribehov vid bantning

glsys.dat20-Apr-1991 00:0051 
Ett fil med systemuppgifter för programmet GLSYSTEM.BAS

glsystem.bas20-Apr-1991 00:002965basic program
Detta program är ett menyprogram till system som jag skicka
om en stund om detta går bra. Programmetberäknar kalorier.
kb99.inf03-Dec-1988 00:00356 
Infofil till KB99.ITH.

kb99.ith03-Dec-1988 00:005307 
EPROM i s.k. intel-hex-format, med senaste versionen för
ABC99 tangentbordet.
kemireak.bas14-Nov-1986 00:009282basic program
Balanserar reaktionslikheter. Du kan testa Dina
kemikunskaper.
krypto.bas25-Jul-1986 00:003046basic program
Krypterar och dekrypterar text. Primtalsnycklar.

krypto.txt25-Jul-1986 00:001559plain text
Information till KRYPTO.BAS.

lottohlp.txt26-Jun-1993 00:00954plain text
Tillhör LOTTOKAL.BAC

lottoini.bac26-Jun-1993 00:006831compiled basic program
Tillhör LOTTOKAL.BAC

lottokal.bac26-Jun-1993 00:0019228compiled basic program
Ett lottoprogram för hela ABC 800-serien (utom 800C)
Tillh. filer är: LOTTOINI.BAC LOTTOHLP.TXT LOTTOMAN.TXT
lottoman.txt26-Jun-1993 00:003977plain text
Tillhör LOTTOKAL.BAC

lottoset.cal18-Jul-1993 00:003289 
Tillhör LOTTOKAL.BAC, ställer klockan om det inte redan
är gjort.
manipmsg.bas02-Sep-1989 00:006642basic program
Program av Lars Görling, <6825>, för att kopiera filer med
MSG-inlägg.
mscroll.bas06-Feb-1993 00:00614basic program
Demo av horisontell scroll

msgsort.bas07-Oct-1986 00:003651basic program
Håller ordning på dina hemtagna MSG-texter.

msgsort.inf28-Sep-1986 00:001037 
Information till MSGSORT.BAS.

nykrypto.bas23-Oct-1986 00:002048basic program
Krypterar och dekrypterar filer med nycklar.

poegen.bas24-Jul-1985 00:002050basic program
Skriver dikter i Poe's anda på skrivare.

smallc.80613-Jul-1988 00:005940 
En C-kompilator för ABC806 som bygger på SmallC.

smallc.abs13-Jul-1988 00:0033143 
En C-kompilator för ABC806 som bygger på SmallC.

smallc.inf13-Jul-1988 00:002124 
Infofil till SMALLC.806.

spelz80.bas06-Feb-1993 00:003694basic program
Assemblerdemo utan källkod

start.alm11-Mar-1989 00:001771 
Startprogram till ALMANACK, se ALMANACK.INF.

tabell.bac15-May-1988 00:0019987compiled basic program
Program för att skapa, uppdatera, akrivera och hantera
tabeller.
tabell.inf15-May-1988 00:001678 
Infofil till TABELL.BAC.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]