[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/radio/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
ascbau.bas21-Jan-1986 00:0022870basic program
Gör det möjligt att sända text från tangentbord och från
textfiler.
ascbau.inf21-Jan-1986 00:001168 
Information om programmet ASCBAU.BAS.

distance.bas10-Sep-1985 00:004875basic program
Beräknar bäringen mellan två punkter.

distance.inf10-Sep-1985 00:00596 
Information om programmet DISTANCE.BAS.

eme.bas06-Jan-1985 00:004373basic program
Beräknar elevation och bäring till månen.

helical.ant28-Oct-1985 00:008638 
Beräkning av HELICAL-riktanten.

locator.bas14-Nov-1986 00:006563basic program
Beräkning av avstånd, bäring och poäng.

worldloc.ed928-Oct-1985 00:0017108 
Beräknar avstånd och bäring mellan två QTH'n.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]