[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/spel/ovriga/
..16-Apr-2003 22:56Parent directory
 
alphamet.bas14-Nov-1986 00:008784basic program
Löser problem av typen 'SEND+MORE=MONEY'.

animal.bas18-Jul-1986 00:0013490basic program
Identiferar objekt genom J/N-frågor, och vidgar sitt vetand
efter hand. Anrop. ANIMCRE.BAS för uppläggn. av ISAM-reg.
animcre.bas18-Jul-1986 00:005739basic program
Hjälpprogram till ANIMAL.BAS (OBS båda dessa program
använder ISAM-rutinen ISAMOPT.REL).
blackbox.bac18-Jul-1986 00:0016951compiled basic program
Ett mer avancerat spel av typen 'sänka fartyg'.

blackbox.txt18-Jul-1986 00:001716plain text
Information till BLACKBOX.BAC.

blinka.kbd18-Jul-1986 00:00986 
Tangentbordsfinesser. ?

bopco806.ark17-Jul-1994 00:0068057 
Bandit & Poker-program för ABC 806 (färg), packad med Magnu
Nilssons ARKPACK7.BAC
bopmo806.ark17-Jul-1994 00:0067551 
Bandit & Poker-program för ABC 806 (monochrome), packad med
Magnus Nilssons ARKPACK7.BAC
eliza.bas18-Jul-1986 00:009075basic program
Hempsykiater, svår att komma till tals med.

expect.bas18-Jul-1986 00:006087basic program
Frågeformulär som beräknar en persons livslängd.

gamelife.bas18-Jul-1986 00:002803basic program
Visar celltillväxt i nedbrytande omgivning.

h_ngman.80223-Jun-1987 03:0012449 
 
huvudr{k.bas06-Feb-1993 00:00897basic program
Träning i de fyra räknesätten

hängman.80223-Jun-1987 00:0012449 
Hängmanspel där man skall gissa ord. Gissar man fel för
många gånger blir man hängd.
labyrint.ark25-Oct-1992 00:0010373 
Ett labyrint spel för ABC806 med färg grafik.
filen är ner packad med arkpackern.
master.bac15-Mar-1990 00:004807compiled basic program


maxen.bas18-Jul-1986 00:00568basic program
En 5 x 1 mm mask kryper fram över skärmen.

meningar.bas14-Nov-1986 00:0010063basic program
Bildar meningslösa meningar av befintliga sådana.

miljon_r.bas18-Jul-1986 03:006483basic program
 
miljonär.bas18-Jul-1986 00:006483basic program
Torftigt karriärspel.

mines.bas16-Apr-1994 00:006397basic program
Mines ver 1.0 til abc Ett kul litet spel d{r det g{ller att
uppt{cka minor. liknar Microsoft:s minesveaper p} pc
simul.bas18-Jul-1986 00:0025072basic program
Något kryptisk flygsimulator på tyska. Anropar SIMULHR.BAS
för hjälprutiner.
simulhr.bas18-Jul-1986 00:0018073basic program
Hjälpprogram till SIMUL.BAS.

stj_rna.bas17-Dec-1986 04:002493basic program
 
stjärna.bas17-Dec-1986 00:002493basic program
Kortspel.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]