[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/sprit/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
backup.bac03-Jun-1986 00:001771compiled basic program
SPRIT - ger skivans namn och backupdatum.

cirkel.klk03-Jun-1986 00:00759 
SPRIT - kalkylexempel.

skatt.klk03-Jun-1986 00:006831 
SPRIT - kalkylexempel.

sprit.bac03-Jun-1986 00:003795compiled basic program
SPRIT - startmodul.

sprit.bef03-Jun-1986 00:002783 
SPRIT - hämtar in befintlig fil.

sprit.dir03-Jun-1986 00:002783 
SPRIT - menymodul.

sprit.jus03-Jun-1986 00:0012903 
SPRIT - ändrar i befintlig fil.

sprit.l_s03-Jun-1986 03:002783 
 
sprit.lib03-Jun-1986 00:004807 
SPRIT - biblioteksrutin till programpaketet.

sprit.läs03-Jun-1986 00:002783 
SPRIT - skriver ut innehåll i skapad fil.

sprit.ny03-Jun-1986 00:006831 
SPRIT - läser in ny fil.

sprit.ord03-Jun-1986 00:0011026 
SPRIT - manualtexten.

sprit.prt03-Jun-1986 00:003795 
SPRIT - skriver ut resultat i tabell.

sprit.txt03-Jun-1986 00:001771plain text
SPRIT - visar manualen (SPRIT.ORD) på skärmen.

sprit1.ber03-Jun-1986 00:003795 
SPRIT - beräkningsprogram 1.

sprit2.ber03-Jun-1986 00:006831 
SPRIT - beräkningsprogram 2 (används ej).

sprit22.ber03-Jun-1986 00:004549 
SPRIT - beräkningsprogram 2 i LIST-form.

sprit3.ber03-Jun-1986 00:003795 
SPRIT - beräkningsprogram 3.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]