[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/subrutin/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
bakgrund.bas28-Jun-1985 00:00707basic program
Ställer permanent bakgrundsfärg med HR-grafik.

change.bas16-Sep-1985 00:001259basic program
Funktionen byter ut ett eller flera tecken mot ett annat
tecken i en sträng.
date.bas02-Jun-1985 00:00484basic program
Översätter år, månad, dag till veckodag samt anger dagens
nummer räknat från år 0.
datspec.fn14-Nov-1986 00:001816 
Funktion för kontroll av datum, veckodag.

daytime.bas28-Oct-1985 00:001707basic program
Skriver ut i klartext vad klockan är. Klockan måste först
vara ställd.
enter806.bas11-Apr-1985 00:004970basic program
Inmatningsrutin.

fndatum.bas21-Jan-1986 00:003756basic program
Grundalgoritm för uträkning av datum. Föregångare till
DATSPEC.FN.
fnerrtxt.bas17-Mar-1986 00:001023basic program
Returnerar feltext för givet felnummer från BASICINI.SYS.

fnget2.bas08-Jul-1985 00:001730basic program
Läser in tecken från tangentbordet samtidigt som klockan
uppdateras.
fnget2.inf08-Jul-1985 00:002994 
Information till FNGET2.BAS.

fnqix.bas16-Jul-1986 00:002320basic program
Grafik. Flyttar omkring en pinne på skärmen.

fnsort.bas01-Sep-1985 00:003367basic program
Sorteringsrutin.

hcteled.bas28-Jun-1985 00:001262basic program
Skärmkopia av teledatabild på printer.

inline.bas26-Jan-1985 00:001914basic program
En variant av INPUT LINE.

inplin.def16-Sep-1985 00:002156 
En slags INPUT LINE skriven i BASIC II av Peter Anvin
<4642>.
inplin.rem16-Sep-1985 00:001918 
Infofil till INPLIN.DEF.

kalender.bas29-Sep-1986 00:006458basic program
Omvandlar ett datum till veckodag, veckonummer samt
datumnummer räknat från 1960-01-01.
kolum128.bas06-Feb-1993 00:006149basic program
Ger 128 svårlästa tecken/skärmrad

kommando.bas04-May-1985 00:002612basic program
Användes då man vill lägga in ett kommando i ett program.

kontfunk.bas13-May-1986 00:004003basic program
Kontrollfunktion för egna formateringsrutiner. Info finns i
biblioteket TEXT/DIV - KONTROLL.TXT
listkod.bas01-May-1985 00:002527basic program
MERGA'as till ett basicprogram vars internkod man vill
lista.
loglist.sub19-Dec-1987 00:001688 
Funktion som lägger till en rad till en lista av namn och
datum. Blir det fler än 20 rader tas den äldsta bort.
pushscrn.80614-Nov-1986 00:002583 
MERGA'as till ett program varefter man kan tillfälligt
lagra 32 skärmkopior i HR-minnet.
renumber.bas04-May-1985 00:001461basic program
MERGA'as till ett program. Vid behov kan program rader
därefter omnumreras i jämna tusental.
savescr.80609-Oct-1986 00:001803 
MERGE'as till ett progr. Skärmbild kan därefter tillfälligt
lagras och sedan återskapas.
scroll.bas05-Oct-1985 00:001437basic program
Scrollar texten uppåt eller nedåt.

setperm.bas28-May-1985 00:002004basic program
Funktion som visar hur man sätter en fil permanent.

sort.bas01-May-1986 00:003655basic program
Sortering i resultatordning för tävlingar eller spel.

subrut1.bas01-Sep-1985 00:001750basic program
Subrutin som skall länkas in från VIRTUELL.BAS med
huvudprogrammet fortfarande kvar i minnet.
testsort.bas28-Oct-1985 00:003006basic program
Sorteringsrutin för sortering av strängar.

tfpufd.bas15-Apr-1986 00:002490basic program
Rutin för hantering av Ufd.

tfpufd.inf15-Apr-1986 00:00260 
Information till TFPUFD.BAS.

typ.bas12-Mar-1985 00:001016basic program
Anger vilken typ av dator man kör på.

udevin.bas30-May-1986 00:004743basic program
Inlänkning av egna enheter under Ufd-dos.

ufdgrund.bas24-Dec-1987 00:0015263basic program
Uppsqueezade UFD-funktioner. Av Lars B Cid <7390>.

virtuell.bas01-Sep-1985 00:001441basic program
Huvudprogram till SUBRUT1.BAS som länkas in med
huvudprogrammet fortfarande kvar i minnet.
wildcard.bas23-Jun-1986 00:006876basic program
Tidsjämförelse mellan 5 olika wildcardfunktioner.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]