[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/systempr/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
abcform08-Apr-2006 17:27Directory
 
meny008-Apr-2006 17:27Directory
 
trim08-Apr-2006 17:27Directory
 
addopt.abs15-Apr-1986 00:001771 
Systemprogram.

backup.abs09-Oct-1985 00:008855 
Backup av filer. Bra. Kan ersätta COPYLIB.ABS.

backup.bas09-Feb-1985 00:00296basic program
Startar BACKUP.ABS från basic.

basicini.sys15-Apr-1986 00:003795 
Systemfil för autostart och BASIC-felmeddelande.

cmdint.sys15-Apr-1986 00:001771 
DOS kommandotolk.

copy.abs15-Apr-1986 00:001771 
Kopieringsrutin för 1 fil. Luxor Datorer AB.

copylib.abs15-Apr-1986 00:003795 
Kopieringsrutin för fler filer. Luxor Datorer AB.

delete.abs15-Apr-1986 00:001771 
Radera en eller flera filer. Luxor Datorer AB.

devdes.rel15-Apr-1986 00:002783 
Systemfil för att sätta standardenheter.

diskchek.abs15-Apr-1986 00:004807 
Testar disketten. version 6.01.

diskchek.bac15-Apr-1986 00:00759compiled basic program
Startar DISKCHEK.ABS från basic.

diskchek.bas09-Feb-1985 00:00334basic program
Startar DISKCHEK.ABS från basic.

dosgen.abs15-Apr-1986 00:004807 
Formattera/rensa disketter. Luxor Datorer AB.

dosgen.bas10-Apr-1987 00:00916basic program
Program som anropar DOSGEN.ABS från basic. Nils Wendel
<1372>.
drini.bac15-Apr-1986 00:004807compiled basic program
Drive-initiering. Luxor Datorer AB.

errcopy.abs15-Apr-1986 00:002783 
Kopiering av felaktig fil. Version 6.01. Luxor Datorer AB.

getid.bac28-Aug-1988 00:003795compiled basic program
Program för att hantera serienummer på hårddisk. Insänt av
Bernt Johansson <3384>.
isamopt.rel15-Apr-1986 00:007843 
ISAM-rutin för loalt system.

kopia.bas29-Sep-1986 00:004597basic program
Kopieringsprogram av typ 'helkopia'. Okänd.

lib.abs15-Apr-1986 00:002783 
Biblioteksrutin under dos. Version 6.03. Luxor Datorer AB.

lib.bas15-Apr-1986 00:0017308basic program
Biblioteksprogram. Luxor Datorer AB.

libabs.bas09-Feb-1985 00:00450basic program
Programmet anropar LIB.ABS från BASIC.

libold.bas16-Apr-1985 00:002647basic program
Biblioteksprogram som även visar klockan på skärmen. Gunnar
Larsson <4876>.
librutin.bas22-Jul-1986 00:003772basic program
Biblioteksrutin av Bo Kullmar <1789>.

markhd.bac28-Aug-1988 00:003795compiled basic program
Program för att hantera serienummer på hårddisk. Insänt av
Bernt Johansson <3384>.
markhd.inf28-Aug-1988 00:001582 
Informationsfil till MARKHD.BAC.

namedisk.bac15-Apr-1986 00:003795compiled basic program
Rutin för att märka skivorna med namn i block 0. Luxor
Datorer AB.
nylib800.bas15-May-1989 00:006802basic program
Ett biblioteksprogram av Bengt Erlandsson, <5219> med nya
och bättre funktioner än standardprogrammet. Se
nylib800.inf15-May-1989 00:003500 
Infofil till NYLIB800.BAS vilket är ett biblioteksprogram
av Bengt Erlandsson, <5219> med nya och bättre funktioner
optload.bac01-Jan-1986 00:00759compiled basic program
Gör det möjligt att med hjälp av en ADDOPT-fil ladda
.REL-filer utan att göra reset. Av Kristoffer Eriksson
optload.inf01-Jan-1986 00:004979 
Information om OPTLOAD.BAC.

optrosh.rel04-Dec-1986 00:003795 
RAM-rutin. Klarar 256 KB minneskapslar.

optrosl.sys04-Dec-1986 00:005819 
RAM-rutin. Klarar 256 KB minneskapslar.

preabs.bac15-Apr-1986 00:005819compiled basic program
Skapa autostart på förts en assemblerfil och sedan en
basicsträng. Luxor Datorer AB.
protall.80216-May-1985 00:002417 
För val av skriv/raderskydd på fil i Mfd. Av Joel Vogler
<1344>.
protall.bas16-May-1985 00:001829basic program
Skriv/raderskydd av filer. Av Joel Vogler <1344>.

rename.abs03-Dec-1994 00:00253 
Ett renamekommando för DOS.

reprot.abs15-Apr-1986 00:001771 
Skriv/raderskydd av filer. Dataindustrier AB.

reprot.bac15-Apr-1986 00:00759compiled basic program
Skriv/raderskydd av filer. Dataindustrier AB.

setcal.bac15-Apr-1986 00:002783compiled basic program
Ställa batteriklockan. Luxor Datorer AB.

setcal2.80614-May-1986 00:003919 
Ställer batteriklockan. Rev av Bo Kullmar <1789> för att
räkna ut veckodag automatiskt.
setopt.bac15-Apr-1986 00:00759compiled basic program
Systemprogram som sätter optioner.

softopt.rel15-Apr-1986 00:001771 
Softscroll till systemskivan.

super.bas16-Apr-1985 00:004699basic program
Biblioteksprogram som även visar klockan på skärmen. Av
Gunnar Larsson <4876>.
sys.bac15-Apr-1986 00:004807compiled basic program
Visar systemenheter. Dataindustrier AB. Squezat.

system.abs15-Apr-1986 00:00759 
Systemmeny under dos för flertalet dosprogram. Luxor
Datorer AB.
termopt.rel15-Apr-1986 00:003795 
Terminalrutin från systemskivan.

type.abs07-Apr-1992 00:00506 
Det här är DOS kommandot TYPE till ABC80X.
Skrin TYPE i dos för merinfo.
ufd.abs15-Apr-1986 00:002783 
Hantering av Ufd-bibliotek. Version 6.00. Dataindustrier AB

ufd.bac15-Apr-1986 00:00759compiled basic program
Hantering av Ufd-bibliotek. Dataindustrier AB. Squezat
startprogram till UFD.ABS.
ufd.bas09-Feb-1985 00:00308basic program
Startar UFD.ABS från basic.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]