[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/systempr/meny0/
..15-Apr-1986 00:00Parent directory
 
artiklar.imd05-Sep-1991 00:00506 
Meny0 för stand alonesystem.

artiklar.isd05-Sep-1991 00:001771 
Meny0 för stand alonesystem.

artiklar.ism05-Sep-1991 00:001518 
Meny0 för stand alonesystem.

basicini.sys05-Sep-1991 00:004807 
Meny0 för stand alonesystem.

cmdint.sys05-Sep-1991 00:001518 
Meny0 för stand alonesystem.

copy.abs05-Sep-1991 00:001265 
Meny0 för stand alonesystem.

creindex.bac05-Sep-1991 00:0014168compiled basic program
Skapar index för ett demo av isam.

devdes.rel05-Sep-1991 00:002783 
Drivrutin för enheter.

diskchek.abs05-Sep-1991 00:004301 
Meny0 för stand alonesystem.

diskchek.bac05-Sep-1991 00:00506compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

dosgen.abs05-Sep-1991 00:003795 
Meny0 för stand alonesystem.

errcopy.abs05-Sep-1991 00:002024 
Meny0 för stand alonesystem.

install.bac05-Sep-1991 00:0023276compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

isamopt.rel05-Sep-1991 00:007084 
Meny0 för stand alonesystem.

lib.abs05-Sep-1991 00:002783 
Meny0 för stand alonesystem.

lib.bac05-Sep-1991 00:00506compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

lidemo.bac05-Sep-1991 00:009108compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

lidemo.cre05-Sep-1991 00:0023023 
Meny0 för stand alonesystem.

mediadef.txt05-Sep-1991 00:0077plain text
Meny0 för stand alonesystem.

optrosh.rel05-Sep-1991 00:002277 
Meny0 för stand alonesystem.

optrosl.sys05-Sep-1991 00:003795 
Meny0 för stand alonesystem.

prestart.bac05-Sep-1991 00:0015686compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

reprot.abs05-Sep-1991 00:001012 
Meny0 för stand alonesystem.

reprot.bac05-Sep-1991 00:00506compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

softopt.rel05-Sep-1991 00:001265 
Meny0 för stand alonesystem.

start.bac05-Sep-1991 00:00253compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

sys.bac05-Sep-1991 00:004807compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

termopt.rel05-Sep-1991 00:004048 
Meny0 för stand alonesystem.

ufd.abs05-Sep-1991 00:002783 
Meny0 för stand alonesystem.

ufd.bac05-Sep-1991 00:00506compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

Hantering av Ufd-bibliotek. Dataindustrier AB. Squezat
startprogram till UFD.ABS.
xs0.abs05-Sep-1991 00:00506 
Meny0 för stand alonesystem.

xs0.bac05-Sep-1991 00:002024compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsaddisa.abs05-Sep-1991 00:001012 
Meny0 för stand alonesystem.

xsbackup.bac05-Sep-1991 00:0016698compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsdelete.bac05-Sep-1991 00:0013915compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsdosgen.bac05-Sep-1991 00:0012650compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsinstal.bac05-Sep-1991 00:0011638compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xslib.bac05-Sep-1991 00:0014421compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xslocpar.bac05-Sep-1991 00:0015180compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsmenu0.bac05-Sep-1991 00:0020999compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsmenu01.dat05-Sep-1991 00:00506 
Meny0 för stand alonesystem.

xsmenu02.dat05-Sep-1991 00:001012 
Meny0 för stand alonesystem.

xsreorg.bac05-Sep-1991 00:0014168compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xssetcal.bac05-Sep-1991 00:002530compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xstar.abs05-Sep-1991 00:001771 
Meny0 för stand alonesystem.

xstar.bac05-Sep-1991 00:0012650compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xstar.dat05-Sep-1991 00:003036 
Meny0 för stand alonesystem.

xstarst.bac05-Sep-1991 00:006072compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.

xsufd.bac05-Sep-1991 00:0016445compiled basic program
Meny0 för stand alonesystem.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]