[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/utility/diskhant/
..16-Apr-2003 22:56Parent directory
 
catlib.bas15-Jun-1986 00:003574basic program
Biblioteksprogram för RAM: i CAT-net.

copyd806.abs16-Apr-1994 00:001771 
Sektorkopieringsprogram för ABC806.

copyd806.doc16-Apr-1994 00:001946 
Manual till copyd806.abs.

copydisk.bas01-May-1986 00:001375basic program
Gör en exakt kopia av disken i drive 0 på drive 1. För
ABC830 och gammalt ABC DOS.
copyfast.bas01-May-1986 00:002750basic program
Snabbkopiering av allt innehåll från den ena driven till
den andra.
cp.bas22-Feb-1987 00:003854basic program
Ett litet filkopieringsprogram som använder en finurlig
funktion FNArgin().
cpmcopy.bas01-May-1986 00:0010305basic program
Program för läsa en CP/M-diskett och överföra till en
ABC-diskett med enheterna RAM:, DR6: eller V24:.
cpmwrite.bas17-Jan-1991 00:0019493basic program
Kopierar filer från ABC-format till MYAB CP/M Plus vers 3.0
Kan också göra DIR, RENAME och ERASE. För 640 kb disketter.
cpmwrite.inf28-Feb-1990 00:002256 
Infofil till CPMWRITE.BAS.

dirlib.bas01-May-1986 00:001662basic program
Skapar den sekventiella filen LIB.TXT på drive 0 med
filnamn och storlekar från drive 1. Gammalt ABC832 DOS
disked.bas06-Dec-1987 00:0010779basic program
Diskeditor av Martin Lundberg. Sektoredit., visn. av anv.
sekt. grafiskt, visar text/binär-filer, LIB, info .BACfiler
disked.inf06-Dec-1987 00:001678 
Infofil till DISKED.BAS.

diskreg.bas01-May-1986 00:0011958basic program
Skapar diskettregister på direktfil från 830-drive med
enkelsidiga skivor som gjorts vändbara.
diskreg.inf01-May-1986 00:001405 
Textfil med information om DISKREG.BAS.

diskstat.bas01-May-1986 00:007147basic program
Diskettstatus - konvertering av Per Lindbergs program för
ABC80. Endast för ABC830 och gammalt ABC-DOS.
disktran.80201-May-1986 00:003749 
Fil/diskkopiering när man bara har tillgång till en enda
drive. Arbetar mot MEM:.
disktran.inf06-May-1986 00:00407 
Textfil med information om DISKTRAN.802.

dump.bas13-Jul-1988 00:0015717basic program
Diskeditor från DIAB.

filstat.bas06-May-1986 00:005748basic program
Anger var en fils block finns på skivan. För disk med
dubbel density enkel sida. För ABC830 med gammalt ABC-DOS.
filstat3.bas23-Jun-1986 00:009810basic program
Ger en lista över en fils segment med logiska och fysiska
sektornummer. För UFD-DOS eller LUX-NET DOS.
format.bas22-Feb-1987 00:004413basic program
Formatterar och kontrollerar disketter för 832/834 drivar.

formkoll.bas06-May-1986 00:001456basic program
Läser och visar formateringsinfo mellan sektorerna. Okänt
mot vilken kontroller och disk programmet fungerar.
formkoll.inf01-May-1986 00:001091 
Informationsfil till FORMKOLL.BAS.

fysos.bac22-Dec-1992 00:0012672compiled basic program
Hanterar fysiska enheter. Sektorer kan läsas skrivas,
ändras och testas. Skivor kan snabbraderas.
fysos.bas24-Jan-1993 00:0028455basic program
Källkod till FYSOS.BAC. Lagra med SAVE och kör SQUEZ
för att skapa FYSOS.BAC.
fysos.man24-Jan-1993 00:002470 
Kortfattad handbok till FYSOS.BAC.

helkopia.bas06-Jun-1986 00:001632basic program
Ännu ett program som kopierar hela skivor - 16 sektorer i
stöten. Visade parametrar är för ABC832/834 640Kb drive.
l_sdisk.bas01-May-1986 03:003773basic program
 
l_slib.bas01-May-1986 03:001483basic program
 
l_sprep.bas01-May-1986 03:001480basic program
 
lib2.bas06-Feb-1993 00:001305basic program
LIB2 är en liten librutin gjord på en ABC806 med UFD-DOS.

libmeny.bas21-Jun-1987 00:0023546basic program
Listar filer till yttre enhet eller RAM:. Valfri fil kan
startas, läsas eller raderas. LIBMENY.INF.
libmeny.inf17-May-1987 00:005385 
Information till LIBMENY.BAS.

läsdisk.bas01-May-1986 00:003773basic program
Läsning och skrivning direkt på ABC830-disk. Primitiv
editering. Gammalt ABCDOS.
läslib.bas01-May-1986 00:001483basic program
Läsning av direktfilen LIBREG.DAT som innehåller filnamn
från en eller flera skivor på DR1. SKRIVLIB.BAS, SÖKFIL.BAS
läsprep.bas01-May-1986 00:001480basic program
Prg. för att läsa en skivas spårnr, sidnr, sekt.adr., sekt.
längd & checksumma. För ABC830/832 m. gamla kontr.kortet.
meny.80001-May-1986 00:002328 
Visar de filer på DR1: som har extension .BAC i numrerad
tabell. Utvalt 'filnummer' kan chainas in. Gammalt ABC-DOS.
nytterr.bas01-May-1986 00:005085basic program
Skapa nya felmeddelanden i BASICINI.SYS.

nytterr.inf01-May-1986 00:00696 
Textfil med information om NYTTERR.BAS.

pcopy.abs24-Sep-1988 00:001771 
Kopieringsprog. för ABC832, kanske bara gamla kontr.kortet.
Ska kopiera kop.skydd som utnyttjar märkningar mellan sekt.
pcopy.inf24-Sep-1988 00:001368 
Infofil till PCOPY.ABS.

protall.80601-May-1986 00:002715 
Sätter skriv- och eller raderskydd på fil i MFD-biblioteket
valfritt i drive 0/1. Ta bort WIDTH & ATTRIBUTE för övr. 80
ramdel.80601-May-1986 00:007123 
Ramfloppy - delete. Radera filer ur RAM:. Tas ATTRIBUTE och
ULN bort kan programmet köras på alla 800:or.
readisc.bas05-Apr-1987 00:009660basic program
Läser sektorer från disk. Kan tolka directorys och bitmap
över lediga cluster.
rescue.bas01-May-1986 00:007120basic program
Programmet räddar filer på en skiva som förlorat
informationen i biblioteket.
s_kfil.bas01-May-1986 03:002474basic program
 
sd10.bas01-May-1986 00:0014239basic program
Programmet är till för att läsa floppydiskar. Fungerar på
ABC830-format.
sektor.bac21-Feb-1989 00:0017963compiled basic program
Tjusig diskeditor som räknar hur många gånger du kör
programmet och tillåter ett maxiamalt antal körningar om du
skrivlib.bas01-May-1986 00:005417basic program
Skriver ut direktfilen LIBREG.DAT som innehåller filnamn
från en eller flera skivor på DR1. LÄSLIB.BAS, SÖKFIL.BAS.
sökfil.bas01-May-1986 00:002474basic program
Sökning av filer i LIBREG.DAT skapad med SKRIVLIB.BAS,
LÄSLIB.BAS.
testdr.bas01-May-1986 00:001668basic program
Testar en drives accesstid. Mäter tiden för skrivning av
400 sektorer. Fungerar även mot RAM-floppyn.
ufdcheck.bas04-Apr-1988 00:004165basic program
Kontroll och ev. justering av filantalsräknarna i ett UFD.
Av Kristoffer Eriksson <5357>.
ufdlib2.bac13-Jun-1993 00:00506compiled basic program
Listar innehållet i aktivt bibliotek. Nu felfri till skilln
från andra versioner. Jonas Hallerby (8379)
wi.abs25-Jul-1993 00:00759 
Den nya hd-enheten WI för ABC80X med Ufd. Extra hostadapter
styrkort och hårddisk krävs. -=<MiN>=-
wi.bac25-Jul-1993 00:00506compiled basic program
Se WI.ABS

wihelp.txt25-Jul-1993 00:001793plain text
Infofil till WI.ABS


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]