[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/utility/progutv/
..16-Apr-2003 22:56Parent directory
 
abctibm.bas01-May-1986 00:003966basic program
Omvandlar BASIC2 till motsvarande IBM Microsoft Basic.

abctibm.inf01-May-1986 00:00352 
Information till ABCTOIBM.BAS.

bascomp.bas01-May-1986 00:002358basic program
Jämför två .BAS-filer och skriver ut skillnaden.

basic1t2.bas01-May-1986 00:002654basic program
Omvandlar BASIC1-program till BASIC2-program.

basicfil.bas01-May-1986 00:006818basic program
Gör listningen av ett BASIC-program 'PASCAL-liknande'.

compare.bas30-Nov-1987 00:002492basic program
Jämför två program i BAC-form och noterar nya/försvunna
rader och rader som har ändrats. Kan hitta rader vars
compbas.bas30-Nov-1987 00:002663basic program
Jämför två program i BAS-form och visar nya/försvunna rader
och rader som har änrats. Av Johan Olofsson <5809>.
cref2.bas22-Nov-1987 00:007231basic program
Delprogram till CROSSREF.BAS.

cref3.bas22-Nov-1987 00:006865basic program
Delprogram till CROSSREF.BAS.

crossref.bas22-Nov-1987 00:003596basic program
Skriver ut korsreferens över variabler och radnummer i
listade Basicprogram. Mångsidigt och bra. Ver 1.01 av Johan
crossref.inf01-Dec-1987 00:001753 
Info till CROSSREF.BAS.

debug.inf02-Sep-1989 00:0020795 


debug1.abs02-Sep-1989 00:008855 


debug2.abs02-Sep-1989 00:008855 


desquez.bac27-Jul-1988 00:001771compiled basic program
Program som skapar en listbar BAC-fil av ett squezat
program. Anropar DESQUEZ1, DESQUEZ2, DESQUEZ3.
desquez.inf27-Jul-1988 00:00953 
Infofil till DESQUEZ.

desquez1.bac27-Jul-1988 00:001771compiled basic program
Program som skapar en listbar BAC-fil av ett squezat
program. Anropas av DESQUEZ.BAC. Anropar DESQUEZ2 och
desquez2.bac27-Jul-1988 00:002783compiled basic program
Program som skapar en listbar BAC-fil av ett squezat
program. Anropas av DESQUEZ1.BAC. Anropar DESQUEZ3.BAC.
desquez3.bac27-Jul-1988 00:002783compiled basic program
Program som skapar en listbar BAC-fil av ett squezat
program. Anropas av DESQUEZ2.BAC.
falsksqu.eez01-May-1986 00:002866 
Listskyddar program i .BAC-format genom att kamouflera
första radnumret i programmet.
huvud.bas01-May-1986 00:005801basic program
Skapar ABC-klubbens standardprogramhuvud.

kortvar.bas01-May-1986 00:002579basic program
Ändrar ett BASIC2-programs globala variabler till korta
diton. Innehåller buggar.
kortvar2.bas01-May-1986 00:003426basic program
Anropas av KORTVAR.BAS. Innehåller buggar.

l_supp.bas01-May-1986 03:00825basic program
 
låsupp.bas01-May-1986 00:00825basic program
Ett enkelt listskydd. Ett- resp. nollställer
listskyddsbiten i programinformationsblocket.
postg_r.bas01-May-1986 03:002076basic program
 
postgör.bas01-May-1986 00:002076basic program
Programmet tillverkar en funktion som lagras på en fil.
Funktionen delar upp en stor post i fältvariabler.
progscan.bas15-May-1988 00:0010778basic program
Läser *.BAS-program och markerar saker som troligen ej fung
på alla 800-modeller. Ver 1.00 av <5357>.
rem_ndra.bas01-May-1986 03:002091basic program
 
rembort.bas01-May-1986 00:006868basic program
Programmet tar bort REM-satser ur program lagrade i
.BAS-format. Innehåller buggar.
remändra.bas01-May-1986 00:002091basic program
Programmet ändrar REM till ! i ett program. Innehåller
några buggar.
runfn.bas13-Jan-1990 00:001244basic program
Basic-funktioner för att ta hand om kommandoargument från
CMDINT-kommandon. Hör till RUN.ABS-paketet.
runonly.bas01-May-1986 00:004292basic program
Skapar nya enheter som skriver och läser RUNONLY-program.

runprot.bas19-Dec-1987 00:001510basic program
Gör program okörbara, samt körbara igen vid nästa körning.
Av Lars-Börje Cid <7390>.
unsquez.bac27-Jul-1988 00:0011891compiled basic program
Program som skapar en listbar BAS-fil av ett squezat
program.
unsquez.bas26-Mar-1994 00:0023712basic program
Utökad och förbättrad version av UNSQUEZ.BAC.
Se UNSQUEZ.TXT.
unsquez.inf27-Jul-1988 00:00737 
Infofil till UNSQUEZ.BAC.

unsquez.txt26-Mar-1994 00:0010944plain text
Innehåller en beskrivning av de ändringar som har gjorts
i UNSQUEZ.BAS jämfört med originalet UNSQUEZ.BAC.
varlist.bas01-May-1986 00:005162basic program
Listar globala variabler och deras värde i ett program.

varlist.inf01-May-1986 00:00337 
Information till VARLIST.BAS.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]