[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

MSX ja Spectravideo käskyopas

In Finnish

Publisher: Teknopiste Oy, 1985

Art n:o SV-7007

Table of Contents
I JOHDANTO1
II YLEISTÄ MSX- JA SVI-BASIC:STÄ2
III TOIMINTAMUODOT3
IV KÄSKYN MUOTO4
V OHJELMARIVIN MUOTO4
VI MERKKIVALIKOIMA5
VII ERIKOISNÄPPÄIMET6
VIII KONTROLLIKOODIT8
IX VAKIOT10
X MUUTTUJAT14
XI VARATUT KÄSKYSANAT18
XII TYYPPIMUUNNOKSET20
XIII OPERAATIOT22
XIV BASIC-OHJELMIEN TALTIONTI26
XV TIEDON HIERARKIA27
XVI DATATIEDOSTOT28
XVII GRAIIKKA29
XVIII KÄSKYJEN ESITYSTAVAN SELVITYS31
XIX MSX-BASIC -KÄSKYT, VÄITTÄMÄT JA FUNKTIOT32
XX ARITMEETTISET FUNKTIOT86
XXI MERKKIJONOFUNKTIOT100
XXII LOOGISET OPERAATTORIT113
XXIII I/O JA ERIKOISFUNKTIOT117
XXIV BASIC-VÄITTÄMÄT JA FUNKTIOT130


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2003-05-26