[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

PC-10/PC-20 käyttäjän opas

In Finnish, translated from English

Publisher: Oy PCI-Data Ab / PET Commodore Inc.

Table of Contents
 
1. Johdanto 1
Commodore PC10/PC201
Ominaisuudet Pääpiirteissään3
Commodore PC10/PC20 Käyttöoppaat4
 
2. Käyttöönotto 5
Tarkista Mitä Olet Saanut5
Tietokoneen Paikan Valinta5
Laitteiston Kytkeminen6
Keskusyksikkö
6
Näppäimistön Liittäminen Keskusyksikköön
10
Monitorin Liittäminen Keskusyksikköön
11
Composite Monitorin Liittäminen
11
RGBI Väri- tai TTL Yksivärimonitorin liittäminen
11
Hiiren Liittäminen Keskusyksikköön
12
Ulkoisten Lisälaitteiden Liittäminen12
Rinnakkaisliitäntäinen Kirjoitin
13
Sarjaliitäntäinen Kirjoitin
14
Ulkoinen Modeemi
15
Levyasemien Laajentaminen15
PC10/PC20 Sisäisten Laajennusliitinten Käyttö16
Näppäimistön Käyttö17
Enter (Return) Näppäin
17
Siirtyminen Kuvaruudulla Kohdistimen Siirtonäppäimiä Käyttäen
18
Kirjoitusvirheen Korjaaminen
18
Mitä Seuraavaksi?18
 
3. Aloitus 19
Ensimmäinen Toimentpide19
Mikä on Käyttöjärjestelmä?
19
Mikä on MS-DOS?
19
MS-DOS:n Käynnistäminen20
MS-DOS:n Käynnistäminen Levykkeeltä
20
MS-DOS:n Alkutekstit
24
Alkutekstien Merkitys
24
Kohdistin
25
Kuvaruudun Säätäminen
25
Muut Viestit Kuvaruudulla
25
Päiväyksen ja Kellonajan Asetus25
Miten Päiväys ja Kellonaika Annetaan
26
MS-DOS Valmiustila27
Reaaliaikakellon Asettaminen Setclock -Komennolla28
Mitä Käyttöjärjestelmän Levyke Sisältää?29
Prosessorin Kellotaajuuden Asetus31
AUTOCONFIG31
Näyttömuodot ja Niiden Asetus32
Käyttöjärjestelmän Uudelleenkäynnistys33
Käyttöjärjestelmän Lopetus33
MS-DOS Levykkeen Alustaminen34
FORMAT -Komennon Käyttö
34
Alustuksen Aikana Näytölle Tulostuvat Viestit
35
Levykkeiden Kopiointi36
Sovellusohjelmien Lataus ja Ajo38
Commodore PC10/PC20 ja Kiintolevy38
MS-DOS:n Asentaminen Kiintolevylle
38
Käyttöjärjestelmän Lataus Kiintolevyltä
39
Sovellusohjelman Kopiointi Kiintolevylle
39
MS-DOS Hakemistot ja Kiintolevy
40
Laittostokokoonpanon Määritys40
Mikä on Laitteistokokoonpanon Tiedosto?
40
CONFIG.SYS -Tiedoston Luonti tia Muuttaminen
40
CONFIG.SYS Komennot
41
Muutokset MS-DOS:n Käynnistämiseen AUTOEXEC.BAT -Tiedostolla41
AUTOEXEC.BAT -Tiedoston Luonti
41
Maakohtaiset Asetukset42
Vihjeitä43


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2004-09-25