[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Käytännön tietotekniikka

Joseph Deken

In Finnish, translated from English

Publisher: Kirjayhtymä, 1981

ISBN: 951-26-2682-9 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tulevaisuudessa jokainen meistä voi käyttää tietokonetta hyväkseen.

Aloita tulevaisuus jo tänään.

Tämä on ensimmäinen kirja sille, joka on juuri hankkimassa kotitietokonetta, tai sille, joka haluaa oppia tekemään ensimmäisen ohjelmansa.

A:sta alkaen kirja opastaa atk-kielen ymmärtämiseen, uuteen lukutaitoon ja samalla uuteen tapaan ajatella.

Havainnollisella tavalla kirja opstaa tietokoneen muistin toimintoihin, simuloinnin ja mallintamisen periaatteisiin. Samalla tutustutaan tietokonekieliin BASCIiin, PASCALiin, LISPiin ja LOGOon.

Tietokone toimii kotiorjana ja apuna työssä: laskuttajanam sihteerinä tai vastaanottoapulaisena. Keinotekoinen äly on nöyrä palvelijamme.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-04-22