[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietotekniikan peruskurssi

Paavo Aaltola, Jorma Haaksikari, Heikki Hänninen and Risto Mutanen
fifth print

In Finnish

Publisher: Valtion Painatuskeskus, 1985

ISBN: 951-859-755-3 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten peruskoulu- ja ylioppilasphjaiseen tietotekniikan opetukseen. Kirja soveltuu sekä käyttö- että ohjelmapainotteisille linjoille. Käyttöpainotteisella kurssilla käsitellään perusteellisesti yleiskäyttöiset välineohjelmat, tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja tiedonhallintaohjelmat. Ohjelmapainotteisella kursilla perehdytään suunnitteluun ja kurinalaiseen, rakenteiseen ohjelmointiin.

Kirjassa esitellään monipuolisesti ja selkeästi tietotekniikan eri alueita, joten se soveltuu myös muuhun tietotekniikan perusopetukseen ja itseopiskeluun.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-21