[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Demo ABC 800

In Swedish

Publisher: Luxor Datorer AB, 1981

Luxor Ar.nr: 66 22001-84

Table of Contents
 
1. FÖRORD 5
 
2. START 7
2.1 Start av programmet7
2.2 Huvudmeny8
 
3. ANVÄNDING 9
3.1 Automatisk körning9
3.2 Manuell körning9
3.3 Påskynda körningen9
3.4 Återgång till meny9
3.5 Två programversioner10
 
4. MANUELLA MÖJLIGHETER 11
4.1 Allmänt11
4.2 Utskrift på skrivare11
4.2.1 Initiering av skrivare
11
4.2.2 Utskifter
11
4.3 Registerhantering12
4.3.1 Allmänt
12
4.3.2 Inmatning av text
13
4.3.4 Radera hel post
14
4.3.5 Sortering av registret
14
4.3.6 Utskrift
15
4.3.7 Övriga funktionstangenter
16
4.4 Ordbehandling16
4.4.1 Allmänt
16
4.4.2 Positionera i texten
17
4.4.3 Inskujtning av text
17
4.4.4 Radera tecken
17
4.4.5 Utskrift
17
4.4.6 Avsluta
17


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-27