[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

V.24/RS-232 kytkennät

Joe Campbell
first print

In Finnish, translated from English

Publisher: Pagina Oy, 1989

ISBN: 951-8938-12-1 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Aiheuttaako RS-232-portti pulmia?

RS-232-standardia solletaan usein liitännöissä, joihin sitä ei alun perin tarkoitettu. Sikis valmistajat ovat joutuneet tekemään myös kompromisseja. Soveltamisen ongelmia ratkotaan esimerkkitapausten avulla.

Alkuosa käsittelee liitännän perusasoita, kuten:

Kirjassa kehitetään viiden vaiheen liitäntästrategia ja rakennetaan yksinkertainen työkalusarja. Teoria lisäksi opeitaan, miten liitäntä saadaan toimimaan.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-07-31