[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Elektroniset lasku- ja tietojenkäsittelylaitteet

Matti Kanerva and Jaakko Kivinen

In Finnish

Publisher: Gummerus, 1968


Erillispainos Tekniikan käsikirjan 8. painoksen 3. osasta

Table of Contents
 
Analogiakoneet 
Yleistä
Analogiakoneen operaatioelimet
Analogiakoneen käyttö
 
Digitaali- eli numerokoneet (tietokoneet) 
Yleistä
Tietojen esitystapa ja koodit tietokoneessa
Keskusyksikkö ja sen toiminta
Yleistä
Muisti
Ohjausyksikkö
Laskuyksikkö
Ulkoiset muistit
Yleistä
Rumpumuistit
Magneettinauhat
Levymuistit
Muita ulkoisia muisteja
Periferia- eli ympäryslaitteisto
Reikäkorttilaitteet
Reikänauhalaitteet
Kirjoituslaitteet
Optiset lukulaitteet
Näyttölaitteet
Muita periferiatoimintoja
Tietojen kaukosiirto ja kaukokäsittely
Prosessitietokoneet
Ohjelmointi ja ohjelmointijärjestelmät
Yleistä
FORTRAN
ALGOL
COBOL
PL/I
RPG
Erikoiskielet
Käyttöjärjestelmät
Osituskäyttö ja moniajo
Tietokoneiden historia ja kehitys
 
Hybridikoneet 


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2007-05-22