[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Virus - tietokone sairastaa

Ari Hyppönen and Esa Turtiainen

In Finnish

Publisher: Suomen Atk-kustannus Oy, 1990

ISBN: 951-762-143-4 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tulevaisuuden tietoyhteiskunta herättää valtavasti odotuksia. Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan ole osattu ennakoida. Yksi osoitus tästä on tietokoneesta toiseen leviävät virukset.

Eri tiedostusvälineissä on julkaistu paljon huolestuttavia uutisia uudesta, kaikkia tietokoneita uhkaavasta vaarasta. Tämä kirja pyrkii poistamaan turhia tietokoneviruksiin liittyviä pelkoja ja toisaalta selventämään niihin liittyviä todellisia uhkia.

Kirjan alkuosa sisältää yleisen esittelyn viruksista ja niiden ominaisuuksista. Tämä soveltuu kenen tahansa viruksista kiinnostuneen luettavaksi. Kirjan loppuosa on tarkoitettu lähinnä PC-tukihenkilöille ja systeemiohjelmoijille ja vaatii teknisempää perehtyneisyyttä tietokoneisiin. Liitteisiin on kerätty yksityiskohtaista tietoa ajankohtaisimmista viruksista ja niiden torjunnasta.

Table of Contents
1 VIRUS - Tietokone sairastaa4
2 Johdanto7
2.1 Petolliset ohjelmat
7
2.2 Monistumaan kykenevät ohjelmat
9
2.3 Itsenäisesti elävät ohjelmat: madot ja bakteerit
9
2.4 Loisivat muutokset: tietokonevirukset
12
2.5 Termistöä
14
3 Tietokonevirukset19
3.1 Viruksen leviäminen
19
3.2 Viruksen laukeaminen
24
3.3 Virusten torjunta
28
3.4 Suojausohjelmat
32
3.5 Tietokonevirukset ja biologiset virukset
38
3.6 Turvallisen tietojenkäsittelyn ohjeet
39
4 Esimerkkejä virusten, troijan hevosten ja matojen aiheuttamista vahingoista41
4.1 Lehigh-yliopisto
41
4.2 AIDS-levyke
42
4.3 Internet-mato
45
4.4 WANK-mato
47
4.5 Joulupuuvirus
48
4.6 Kaupallisia ohjelmia, joissa on ollut virus
51
5 Kuinka organisaation tulisi suhtautua viruksiin53
5.1 Organisaation viruspolitiikka
55
6 Historiaa63
7 Inhimmilliset tekijät69
7.1 Kuka tekee viruksia?
69
7.2 Julkisuus
71
7.3 Lait
72
8 Virukset henkilökohtaisissa tietokoneissa75
8.1 Mikrotietokoneen rakenne
79
8.2 MS-DOS-ympäistö
85
8.3 Macintosh-ympäristö
104
8.4 Visioita viruksista
121
9 Monen käyttäjän tietokoneet ja tietokoneverkot127
9.1 Muistinhallinta
128
9.2 Käyttöoikeudet
130
9.3 Tietokoneverkot
133
9.4 Madot
136
10 Ajankohtaista tietoa: MS-DOS141
10.1 MS-DOS-viruksia
142
10.2 MS-DOS-torjuntaohjelmia
150
11 Ajankohtaista tietoa: Macintosh155
11.1 Macintosh-viruksia
155
11.2 Macintosh-torjuntaohjelmia
161
12 Lähteitä165
13 Hakemisto169


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2007-10-14