[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ABC-NET Järjestelmäkäsikirja

In Finnish

Publisher: DataSweden AB, May, 1983


ABC-NET -KÄSIKIRJA ABC800:lle ja ABC80:lle

Table of Contents
 
1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 
 
2. OHJELMISTO, DOS-VERSIO 6.xx 
2.1 Yleistä, DOS
2.2 Suora levynosoitus DOSin kautta
2.3 Suora I/O
2.4 Yhteensopivuus ABC800 ja ABC80
2.5 Uusi 5 1/4" Mini-floppy levyrakenne
2.6 Uusi korttiosoituskoodi floppy 8"
 
3. KÄYTTÄJÄKIRJASTOT, LEVYN LUKEMISOIKEUS 
3.1 Käyttäjän kirjastot
3.2 Log-in, Käyttäjä, Super-user
3.3 Yhteisten tiedostojen päivitys
 
4. JÄRJESTELMÄOHJELMIEN SUORITUS KESKUSYKSIKÖSSÄ 
 
5. KOMMUNIKAATIO, ABC-NET -KAAPELI 
 
6. KESKUSYKSIKKÖ (7028), KYTKENTÄRASIA, RAM-KORTTI 
 
7. TERMINAALIKORTIT (7029, 7030) 
 
8. KIRJOITIN 
8.1 Kirjoittimen käyttö, Yksikkönimet PR: ja RPR:
8.2 Spoolaus
8.3 Kirjoittimen liitäntä
8.3.1 Vakio
8.3.2 Lisävarusteet
8.4 Tulostusformaatti
 
9. ABC-NET -VARUSOHJELMISTO 
9.1 COPYLIB, DOSGEN, DISKCHECK, UFD
9.2 MAKEUSER
9.3 LOGIN
9.4 RAMOPT
9.5 SETSTART, STARTUP
 
10. ASENNUS 
10.1 Fyysiset kytkennät
10.2 Keskusyksikkö ja kirjoitin
10.3 ABC800 -terminaalikortti
10.4 ABC80 -terminaalikortti
10.5 Levyohjaimet
11. KÄYNNISTYS
 
12. TEKNISET TIEDOT 
 
Liite no. 1, DOS 6.xx YLEINEN LEVYNKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-22