[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Amiga 1: AmigaDOS

Jyrki J.J. Kasvi
fifth print

In Finnish

Publisher: Tecnopress Oy, 1991

ISBN: 951-832-009-8 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)

This book is available electronically at http://amiga.unikko.org/BITTI-kirjat/Amiga_1_AmigaDOS.pdf


Amiga 1, AmigaDOS on kirja, jota jokainen Amigan omistaja tarvitsee. Siinä missä käyttäjän oppaat jättävät uuden tietokoneen omistajan mielen täyteen AmigaDOSia koskevia kysymyksiä, Amiga 1 vastaa niihin.

Kirja kertoo selkein esimerkein Amigan käyttöjärjestelmän salat Workbenchin käyttöönontosta omien käskytiedostojen tekemisen kautta aina oman käyttöjärjestelmälevykkeen räätälöintiin asti.

Kirjan kirjoittaja on opettanut AmigaDOSin käyttöä sadoille Amigan omistajille. Hän tuntee ne kohdat, jotka helpoimmin jäävät hämäriksi, ja keskittyy juuri niihin. Lisäksi hän on lisännyt vaikeisiin kohtiin esimerkkejä ja kuvitusta, jotka helpottavat tekstin ymmärtämistä.

Table of Contents
 
Johdanto 9
 
1 Amiga tutuksi 11
Laitteistokokoonpano12
Hiiren huoltaminen15
Levyasema ja levykkeet17
Käyttöjärjestelmä19
Workbench- ja Extras-levykkeet21
 
2 Workbench 23
Workbench-levykkeen avaaminen24
Hakemistopuu25
Ikkunat27
Valikkopalkki28
Workbench-valikko
29
Disk-valikko
30
Special-valikko
30
Workbenchin kopioiminen30
Workbenchin käyttö ilman hiirtä31
Workbench-levykkeen apuohjelmat32
Extras-levykkeen apuohjelmat34
FED
34
KeyToy
37
Performance Monitor
38
IconMerge
38
FreeMap
39
PrintFiles
39
More
39
 
3 AmigaDOS 41
CLI:n käynnistäminen42
Hakemistot42
Jokerit45
Optioiden antaminen47
Hakemistopuussa liikkuminen48
Levyasemien nimet49
Muita laitenimiä51
Tulostuksen ja syötön ohjaus53
Lisää tulostuskäskyjä54
LIST
54
FILENOTE
57
PROTECT
58
SETDATE
59
COPY
59
RENAME
61
DELETE
62
TYPE
63
MAKEDIR
63
ASSIGN
64
JOIN
65
SEARCH
66
SORT
66
CLI:n ohjauskäskyt68
RUN
68
BREAK
68
CHANGETASKPRI
69
NEWCLI
70
ENDCLI
70
PROMPT
71
LOADWB
72
EXECUTE
72
PATH
72
DATE
74
WAIT
75
SETCLOCK
76
STACK
77
STATUS
78
VERSION
79
ALIAS
79
RESIDENT
80
SETENV
81
GETENV
81
XICON
81
FF
82
Levykekäskyt82
FORMAT
82
DISKCOPY
83
RELABEL
83
INSTALL
83
INFO
84
DISKDOCTOR
85
DISKCHANGE
85
LOCK
85
Virheiden setviminen86
FAULT
86
WHY
86
Järjestelmän määrittelykäskyt87
SETMAP
87
ADDBUFFERS
88
MOUNT
88
BINDDRIVERS
88
Puhesyntetisaattori89
AmigaDOS ja Workbench 1.392
 
4 Käskytiedostot 93
Editori ED94
Välitön komentotila
95
Laajennettu komentotila
96
Etsi/korvaa-käskyt
97
Käskyjen ryhmitteleminen
98
Rivieditori EDIT99
EDITin käskyt
100
Käskytiedostojen käynnistäminen102
Tekstin kaiuttaminen102
Parametrien välittäminen käskytiedostoille105
Monta parametria
106
Oletusparametrit
106
Pakolliset parametrit
107
Huijaamme CLI:tä
107
Ehtolauseet109
IF-käskyn optiot
111
Hyppykäsky114
Paluukoodit115
ASK-käsky ja paluukoodit117
Kommentit118
5 Workbench-levyke119
Workbench ja Workbench120
Hakemistopuu121
C-hakemisto
121
System-hakemisto
121
Utilities-hakemisto
121
Fonts-hakemisto
121
S-hakemisto
122
Demos-hakemisto
122
Devs-hakemisto
122
L-hakemisto
123
Libs-hakemisto
123
T-hakemisto
124
Empty-hakemisto
124
Expansion-hakemisto
124
PC-hakemisto
124
SideCar-hakemisto
124
Trascan
125
Lisää levytilaa125
Startup-Sequence126
 
Liitteet 
AmigaDOSin käskyt129
AmigaDOSin virhekoodit139
Guru meditoi141
Kirjallisuusluettelo143
Näppäimistökartat144
Sanasto147


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2020-09-04