[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Memotech opas

Ian Sinclair
Reijo Lundahl (translator)

In Finnish, translated from English

Publisher: Amersoft, 1985

ISBN: 951-35-3336-0 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Memotech-opas sopii erinomaisesti aloittelevalle ohjelmoijalle: se opettaa havainnollisesti Memotech-ohjelmoinnin perusteet. Kokeilemalla itse kirja lyhyitä ja käytännöllisiä esimerkkejä huomaa pian, miten helppoa ohjelmointi on Memotechillä ja miten nopeasti voi saavuttaa tuloksia.

Kirjassa selvitetään myös, miten Memotechin BASIC-murre eroaa muista BASIC-murteista.

Erityistä huomiota kiinnitetään tämän tietokoneen monipuolisiin grafiikkaominaisuuksiin. Kokonainen luku omistetaan NODDY-tekstinkäsittelykielelle. Kirjan loppuosassa selvitetään äänikomentoja.

Table of Contents
Lukijalle6
 
1 NYT NÄPPÄILEMÄÄN 7
Kasettiaseman käyttö9
 
2 MITEN NÄYTTÖ HALLINTAAN 13
Rivit ja sarakkeet18
 
3 MUUTTUJIA 23
Merkkijonoista24
Numeeriset muuttujat ja merkkijonomuuttujat25
Arvojen syöttäminen27
Arvojen lukeminen30
Lukujen käsitteleminen31
Numeeriset funktiot32
Laskutoimitusten suoritustarkkuus34
 
4 TOISTOJA JA PÄÄTELMIÄ 35
Silmukoiden sovelluksia39
Vertailuoperaatioita41
Yhden näppäilyn vastaus45
Valikot ja aliohjelmat46
 
5 MERKKIJONOJEN OHJELMOINTI 53
Koodilukujen käyttö54
LEN-käsky55
Osajonojen muodostaminen LEFT$-funktiolla57
Osajonojen muodostaminen RIGHT$-funktiolla58
Osajonojen muodostaminen MID$-funktiolla60
Lisää merkkijonofunktioista62
Järjestyksen laki64
Taulukot66
Rivit ja sarakkeet68
 
6 ERIKOISIA TEHOKEINOJA 71
Värikkäiden kuvioiden luominen72
Omien merkkien luominen73
Lisää merkkien luomisesta78
Grafiikan tuottaminen ja erilaiset näytöt78
Erilaisia grafiikkakäskyjä81
Memotechin viiva82
Värien käyttö86
Omien näyttöjen luominen88
 
7 JOHDANTO HIENOMPAAN GRAFIIKKAAN 93
ANGLE, PHI ja viiva93
Erilaisten kulmien piirtäminen94
Kiertyneitä kuvioita97
Riemukaari99
Kuvion suunnittelusta102
Määritteet104
Tarkistukset GR$-käskyllä109
 
8 LIIKKUVAT KUVIOT 111
Sprite-kuvioiden luominen111
Sprite-kuvioiden liikuttelu114
Sprite-kuvioiden tärkeysjärjestys115
Suuren sprite-kuvion luominen117
Sprite-kuvioiden hienosäätöä120
Sprite kiertoradalle122
Vapaat sprite-kuviot123
Ikkunanäköala126
 
9 TEKSTINKÄSITTELYÄ 129
NODDY-kielen käyttö131
Ohjausaliohjelma134
Ohjausaliohjelman lataaminen137
 
10 ÄÄNEN TUOTTAMINEN MEMOTECHILLA 141
SOUND-käsky145
Moniäänistä musiikkia148
Erikoistehosteet149
Kohinakanava150
Äänen verhokäyristä151
Verhokäyrien salaisuuksia153
 
11 ITSENÄISEEN TYÖSKENTELYYN 157
Ohjelman suunnittelu paperilla157
Ohjelman peruskivet159
Aliohjelmien suunnittelu161
Peli alkaa163
Peliohjelmien yksityiskohdista164
 
LIITE A: KASETTIPÄÄN SÄÄTÖ 170
 
LIITE B: EDITOINTIA 172
 
LIITE C: OHJELMOITAVAT FUNKTIONÄPPÄIMET 175
 
LIITE D: ASSEMBLER- JA KONEKIELI 176
 
LIITE E: TRIGONOMETRISET FUNKTIOT 177
 
HAKEMISTO 178


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2004-06-26