[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Tietokoneyhdistys ry

Finland

Books
Tietokoneyhdistyksen julkaisuja 5: Tietojenkäsittelyn sanasto1969

Magazines
ATK:n Tieto-Sanomat1968-1970
ATK:n Tietosanomat1971


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-08-30