[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 1. Kytke signaalikaapeli ABC800:n ja näyttöpäätteen välille. Signaalikaapeli on käännettävä siten, että se pää, jossa kytkimet ovat, tulee ABC800:aan.
 2. Siirrä signaalikaapelin kytkimet asentoihin MON ja RGB.
 3. Mikäli käytetään näyttöpäätettä ABC810, siirrä päätteen takana oleva kytkin asentoon TV. Nyt signaalikaapelissa (ABC800:n puoleisessa päässä) oleva kytkin toimii ohjeiden mukaisesti.
 4. Liitä verkkopistoke seinärasiaan (~220 V).

4.3 Käynnistys

 1. Tarkista, että yksiköt on oikein kytketty ja että kytkimet ovat oikeissa asennoissa (ks. edellinen kohta).
 2. Lisää näyttöpäätteen valoisuutta.
 3. Paina verkkokytkintä. (ABC815:n merkkivalo syttyy.)

  Kestää joitakin sekunteja, ennen kuin kuva tulee (kuvaputken hehkulanka lämpenee).

  Kun kuvaputki on lämmennyt, näkyy ruudussa teksti "ABC800" ja sen alla vilkkuu kursori. Vilkkuminen lakkaa n. 5 sekunnin kuluttua.

 4. Säädä valoisuussäätimellä sopiva valoisuus.

ABC800 on nyt käyttövalmis.

4.3.1 Virhetoiminnot

Mikäli ABC800 ei käynnisty:

Jos tämä ei auta:

ABC800:n verkkosyöttö voidaan tarkistaa painamalla näppäin CAPS LOCK alas. Tällöin näppäimessä olevan valodiodin tulee syttyä.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.