[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

4.6.3 Omat ohjelmat

Omien ohjelmien kehittelyssä testiajoa helpottaa huomattavasti CTRL/C-komento.

4.7 Ohjelman listaus

ABC800:n muistiin talletettu BASIC-ohjelma voidaan tulostaa listausmuotoon (numeroiduin BASIC-lausein) komennella LIST. BASIC-lauseet voidaan tulostaa joko näyttöön tai kirjoittimelle.

HUOM!
Tietyt valmiina ostetut ohjelmat on suojattu listausta vastaan. Mikäli tällaista ohjelmaa yritetään listata, saadaan virheilmoitus Error 202.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.