[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Virhe
(Error)
Ilmoitus Kommentti
220 Syntaksivirhe Muodollinen BASIC-virhe
221 Kielletty merkki lauseen jäljessä Muodollinen BASIC-virhe, tietokone odotti RETURNia, puolipistettä (;) tai huutomerkkiä (!)
222 Tulee olla rivillä ensimmäisenä Esim. END-sana
223 Virheellinen argumenttien määrä tai laatu
224 Virheellinen lukujen ja jonojen yhdistelmä
225 Ei yksinkertainen muuttuja Indeksi kielletty esim. muuttujalla, joka on FOR-silmukassa
226 Virheellinen lause 'ON'-sanan jäljessä Muodollinen BASIC-virhe
227 "," -merkki puuttuu Muodollinen BASIC-virhe
228 "="-merkki puuttuu Muodollinen BASIC-virhe
229 ")"-merkki puuttuu Muodollinen BASIC-virhe
230 "AS FILE" puuttuu Esiintyy OPEN- ja PREPARE-lauseissa
231 "AS" puuttuu Virheellinen NAME ... AS ...
232 "TO" puuttuu Esiintyy FOR-siimukoissa
233 Rivinumero puuttuu
234 Virheellinen muuttuja

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.