[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Ensimmäinen VIC 20 ohjelmasi

Rodnay Zaks
Daniel Le Noury (illustrator) and Tapani Lahtinen (translator)

In Finnish, translated from English
ISBN: 951-0-12671-3 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Werner Södesröm Osakeyhtiö (WSOY)
1984


Opaskirja BASIC-ohjelmointikielen ymmärtämiseen ja VIC 20 -mikron käyttämiseen BASIC-kielellä.

Lukijalla ei tarvitse olla tekniikan tietoutta tai aikaisempaa tietokonetuntemusta. Kiinnostus harrastukseen riittää, sillä kirja on tarkoitettu aloittelijoille.

Tehokas teksti, tietokoneperheen lystikkäät piirroshahmot ja selkeät kaaviot muodostavat nopeasti omaksuttavan kokonaisuuden.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jan 22, 2006