[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietotekniikan peruskurssi

Paavo Aaltola, Jorma Haaksikari, Heikki Hänninen and Risto Mutanen

fifth print In Finnish
ISBN: 951-859-755-3 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Valtion Painatuskeskus
1985


TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten peruskoulu- ja ylioppilasphjaiseen tietotekniikan opetukseen. Kirja soveltuu sekä käyttö- että ohjelmapainotteisille linjoille. Käyttöpainotteisella kurssilla käsitellään perusteellisesti yleiskäyttöiset välineohjelmat, tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja tiedonhallintaohjelmat. Ohjelmapainotteisella kursilla perehdytään suunnitteluun ja kurinalaiseen, rakenteiseen ohjelmointiin.

Kirjassa esitellään monipuolisesti ja selkeästi tietotekniikan eri alueita, joten se soveltuu myös muuhun tietotekniikan perusopetukseen ja itseopiskeluun.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jan 21, 2006