[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Amiga 2: Amiga BASIC

Jyrki J.J. Kasvi

third print In Finnish
ISBN: 951-832-013-6 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Erikoislehdet Oy
1990


Amiga BASICistä on vuosien mittan muodostunut Amigan omistajille rusaasti harhakuvia. Kyse ei ole kuitenkaan ollut ohjelmointikielen vaan oheiskirjallisuuden epäselvyydestä. Lisätietoja kaivanneet ovat joutuneet turvautumaan vieraskieliseen kirjallisuuteen, mikä on helpommin sanottu kuin tehty.

Amiga 2, Amiga BASIC on kirja, jonka kuuluisi löytyä jokaisen Amigan viereltä. Se paljastaa Amiga BASICin salat niin kokemattomalle kuin kokeneellekin Amigan käyttäjälle alkaen BASIC käyttöönotosta ja päätyen hajasaantitiedostojen hallintaan ja kirjastorutiinien käyttöön.

Kirjan kirjoittaja on opettanut Amiga BASIC -ohjelmointia sadoille Amigan omistajille. Hän tuntee ne kohdat, jotka helpoimmin jäävät hämäriksi, ja keskittyy juuri niihin. Runsas, selventävä kuvitus ja esimerkit helpottavat asian ymmärtämistä.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Apr 20, 2005