[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/kommunik/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
abcmini.bas18-Sep-1984 00:001107basic program
Äldre filöverföringsprogram. Kommando: GETABC
Hämtar filer via modem från monitorn
abctran4.bas18-Sep-1984 00:007007basic program
Terminalprogram. Sända, hämta, och printa filer från (gamla
monitorn. Med uppringningsfunktion. Utgåva 81-08-20.
abctrns2.bas18-Sep-1984 00:003786basic program
Generellt terminalprogram för modem. Snda-hämta-printa file
från monitorn. Uttgåva 80-09-15.
abctrns6.bas01-Jun-1985 00:006519basic program
Generellt terminalprogram för modem. Sända-hämta-printa fil
från monitorn. Inkl uppringn-fkn. Utgåva 81-08-20. Ver 1.4
abcv24.eko10-Jan-1985 00:001170 
Maskinspråkssnutt gör ABC80 till värddator. Använd först
programmet ABCV24.bac.
basterm.bas14-Oct-1985 00:008041basic program
Terminalrutin i assembler ( SOFTSIO ) 75-1200 Baud.
Sänd-hämta filer. Utgåva 85-09-30.
casmini.bas18-Sep-1984 00:001818basic program
Filöverföring från monitorn till ABC80-CAS med bandspelare.

cass_nd.32k23-Oct-1986 03:002363 
 
cassend2.bas18-Sep-1984 00:002228basic program
Filöverföring till monitorn från ABC80+CAS via
buffertladdning. Utgåva 81-09-08.
cassend3.bas18-Sep-1984 00:002351basic program
Filöverföring till monitorn från ABC80+CAS via
buffertladdning. Utgåva 81-12-17.
cassänd.32k23-Oct-1986 00:002363 
Sänder CAS-filer till monitorn från ABC80 med bandspelare
via modem.
cursorts.bas16-May-1985 00:0012658basic program
ABC80 som liten datacentral med 5 st. inlagda program för
roande spel. Med inloggningskontrol. Visar principerna på
epson.bas24-Jul-1985 00:001040basic program
Printerladdningsprogram för EPSON MX 80 vid körning av ex.
TERM100.
filtr80k.bas18-Sep-1984 00:007151basic program
Filöverföringsprg. med enkel filöverför. (GETABC, SENDABC).
Ver. för 80-teckens skärm. OBS! För gamla ABC-monitorn!
kerm.bac13-Jan-1990 00:0012903compiled basic program
Kermitprogrammet KERM. Detta är det bästa Kermitprogrammet
till ABC80. Rekommenderas. Kan kombineras med TED.
kerm.doc17-Dec-1989 00:003745 
Engelskspråkig dokumentation till Kermitprogrammet Kerm.

kerm.inf13-Jan-1990 00:001481 
Informationsfil till Kermitprogrammet Kerm.

kerm.txt30-Dec-1987 00:0025513plain text
Svenskspråkig bruksanvisning till Kermitprogrammet Kerm.

kermdump.bas30-Dec-1987 00:00854basic program
Program för felsökning tillsammans med KERM.BAS.

kermdump.inf30-Dec-1987 00:00463 
Infofil till KERMDUMP.INF.

kermit80.abs17-Feb-1987 00:0031119 
Buggit Kermitprogram.

kermit80.bac17-Feb-1987 00:001771compiled basic program
Buggit Kermitprogram.

kermit80.doc17-Feb-1987 00:0013737 
Bruksanvisning till Kermit80, ett Kermitprogram för ABC80
som dock innehåller en del buggar. I stället rekommenderas
kermquit.bas30-Dec-1987 00:00358basic program
Demoprogram till Kermitprogrammet Kerm.

logain2.bas16-May-1985 00:005073basic program
Terminalprogram. ABC80 mot DEC10. Sända-hämta-printa
ut(skärmen). Utgåva 810130+820112 Ver 1.7. Fungerar enbart
loggbok.bas10-Dec-1985 00:007819basic program
Logg register för tid och kostnader vid modemkörning.
Utgåva 85-11-22 Ver 1.1.
mod5124.bas17-May-1985 00:0010948basic program
Terminalprogram speciellt för Mikrotekniks modemkort 5124.
Hämta och sända filer samt printa ut efter lagring på flex.
modemtid.bas23-Oct-1986 00:002704basic program
Håller reda på körtid och kostnad vid modemkörning.

monitor.bas27-Nov-1984 00:006433basic program
Enklare monitorprogram för ABC80 datorer. Vill du ställa
tiden krävs programmet MONITOR.TID.
nyheter.txt10-Nov-1984 00:00454plain text
Kort information om TER100 keypad funktion och definiering
i SETUP.BAC.
patch100.txt05-Nov-1985 00:002761plain text
Infofil för TERM100 programmets patchning.

ringabc.bas29-Jun-1985 00:002448basic program
Program som ringer upp angivet telefonnummer. Användes
tillsammans med TERM100. Utgåva 85-06-27
ringmon.bas18-May-1985 00:005282basic program
Program som ringer upp angivet telefonnummer. Användes
tillsammans med TERM100. Utgåva 85-04-28.
saft.bas18-Sep-1984 00:004881basic program
Terminalprogram med filöverföring enligt SAFT-protokollet.
Obs att det ej fungerar mot monitorn! Utgåva 81-09-28.
scroll1.txt30-Sep-1985 00:001073plain text
Informationsfil för TERM100. Lib-scroll-type.

scroll2.txt30-Sep-1985 00:001219plain text
Informationsfil för TERM100. Lib-scroll-type. I samband med
definierade tangenter.
scroll3.txt30-Sep-1985 00:001360plain text
Informationsfil för TERM100. Definierade tangenters
möjligheter. Local modeOnline mode.
sendkom.bas27-Nov-1984 00:001177basic program
Sänder textfiler från ABC80 till KOM. 300 Baud.

sendkom.inf27-Nov-1984 00:001692 
Informationsfil till SENDKOM.BAS.

setup.bas10-Nov-1984 00:0012714basic program
Programmet sätter defaultvärden för initiering. Tillhör
TERM100 programmet.
sndmpkom.bas26-Nov-1984 00:002159basic program
Terminalprogram för textfiler från ABC80 till KOM. Från
flexskiva eller bildskärm. Utgåva 84-02-04.
sndmpkom.inf26-Nov-1984 00:001051 
Informationsfil till programmet SNDMPKOM.BAS. Utgåva
84-02-04.
softsio.16k14-Oct-1985 00:005925 
V24 kommunikation. Full duplex.

softsio.32k14-Oct-1985 00:005895 
V24 kommunikation. Full duplex.

softsio.inf14-Oct-1985 00:009465 
Information om SOFTSIO program med exempel på
ändringsmöjligheter.
tedpatch.bas25-Jul-1986 00:001684basic program
Litet patch program för TEDTERM vid långsam värddator.

tedterm.bac19-May-1986 00:004807compiled basic program
Terminalrutin för TED, via V24 porten och modem.

tedterm.txt05-Apr-1986 00:009305plain text
Bruksanvisning för TEDTERM och TED.

telelog.bas16-Apr-1986 00:0016838basic program
Teleloggbok för modemkörning.

telelog.inf17-May-1985 00:00356 
Information till TELELOG.BAS-systemet.

telelog.kor16-Apr-1986 00:003882 
Ändringsprogram i TELELOG.BAS systemet.

telelog.men16-Apr-1986 00:00492 
Huvudmenyprogram i TELELOG.BAS-systemet.

telelog.prp16-Apr-1986 00:006087 
Prepareringsprogram i TELELOG.BAS-systemet.

term100.bac22-May-1985 00:005819compiled basic program
Terminalprogram. Emulerar DEC:s VT100 terminal. Version för
16 KB minne. Anropar TERM100B.BAC och TERM100C.BAC.
term100.bas10-Nov-1984 00:001083basic program
Terminalprogram. Emulerar DEC:s VT100 terminal. Version för
32 KB minne. Laddar in filen TERM100.ITH.
term100.doc10-Nov-1984 00:0023805 
Dokumentation till terminalprogrammet TERM100.

term100.ith10-Nov-1984 00:0017111 
Maskinkod som laddas in av TERM100.BAS.

term100.lat10-Nov-1984 00:006583 
Lathund, kort bruksanvisnig, till terminalprogrammet
TERM100.
term100b.bac22-May-1985 00:006831compiled basic program
Fortsättning på TERM100.BAC.

term100c.bac22-May-1985 00:001771compiled basic program
Fortsättning på TERM100B.BAC.

testsio.bas14-Oct-1985 00:00796basic program
Mycket enkel terminalrutin som använder SOFTSIO.32K. Av
David Andersson <5201>.
trmhlp.txt10-Nov-1984 00:00406plain text
Hjälpfil till ett program som definierar initialvärden för
TERM100.
trmhlpi.txt10-Nov-1984 00:00179plain text
Hjälpfil till ett program som definierar initialvärden för
TERM100.
trmhlpu.txt10-Nov-1984 00:00530plain text
Hjälpfil till ett program som definierar initialvärden för
TERM100.
wterm.bas11-Jan-1987 00:008565basic program
Terminalrutin i BASIC. Skärmen indelad i två fönster.
Softsio används. Av David Andersson <5201>.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]