[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

ABC 800 M ja ABC 800 C sisältävät erilaiset modulikortit ja erilaiset järjestelmäohjelmat tekstin synnyttämiseksi. On siis mahdollista muuttaa ABC 800 M ABC 800 C:ksi tai päinvastoin vaihtamalla tekstimodulikortti (VU-kortti) ja osa järjestelmäohjelmaa (1 ROM-piiri).

Molemmat ABC800-versiot voidaan laajentaa tarkkuusgrafiikkakortilla.

2.2 ABC 800

2.2.1 Rakenne

ABC 800 koostuu tietokoneesta, joka on rakennettu näppäimistön kanssa yhdeksi yksiköksi. Näppäimistössä on kolme eri näppäinkenttää, alfanumeeriset, funktio- sekä numeeriset näppäimet.

[ABC 800 ylhäältäpäin kuvattuna]

Näppäimistöllä annetaan komennot, kirjoitetaan käskyt ja syötetään dataarvot. (Ks. myös luku 3).

Näppäimistön alla on esiinvedettävä kortti, johon on koottu kaikki virheilmoitukset.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.