[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Sisällysluettelo

 1. Johdanto
  1. Järjestelmään sisältyvät yksiköt
  2. Käyttömahdollisuuksia
  3. Laajennusmahdollisuudet
   1. Tarkkuusgrafiikka
   2. Laajennuskortti
  4. Ympäristölaitteisto
   1. Kasettimuisti ABC820
   2. Levymuisti ABC830
   3. Laajennusyksikkö ABC890
   4. Kirjoitin
   5. Plotteri
   6. Digitalisointipöytä
   7. Modemi
  5. Ohjelmointikieli
  6. Ohjelmat
   1. Järjestelmäohjelmat
   2. Sovellutusohjelmat
 2. Rakenne ja toiminta
  1. Peruskokoonpano
  2. ABC800
   1. Rakenne
   2. Toiminta
   3. Muistiorganisaatio
   4. Järjestemäorganisaatio
  3. ABC810
  4. ABC815
  5. Lisäliitännät
   1. Tarkkuusgrafiikka
   2. Laajennuskortit
 3. Käyttönäppäimet ja liitännät
  1. ABC800
   1. Alfanumeerinene näppäimistö
   2. Funktionäppäimet
   3. Numeerinen näppäimistö
   4. Muut näppäimet
   5. Signaalikaapelissa olevat kytkimet
   6. Liitännät
   7. ABC800-väylä
  2. ABC810
  3. ABC815
 4. Käyttö
  1. Pakkaus
  2. Liitäntä
  3. Käynnistys
  4. Toimintatarkistus
  5. Ohjelmanlataus
  6. Ohjelman ajo
  7. Ohjelman listaus
  8. Ohjelman tallennus
  9. Sulkeminen
 5. Ympäryslaitteiden liitäntä
  1. Levymuisti ABC830
  2. Kasettimuisti ABC820
  3. Kirjoitin
  4. Laajennusyksikkö ABC890
 6. Lohkokaaviot ja tekniset tiedot
  1. ABC800
  2. ABC810
  3. ABC812
 7. Kirjallisuusluettelo
 8. Liitteitä
  1. Näppäinkoodit merkki/grafiikka-muodossa (ASCII-taulukko)
  2. Näppäimistön koodit
  3. Funktionäppäimien desimaalikoodit
  4. ABC800 M/C:n muistikartta, kun levymuisti ei ole liitettynä
  5. ABC800 M/C:n muistikartta, kun levymuisti on liitettynä
  6. Virhelista kommentteineen
  7. Kommunikaatiopiirien porttiosoitteet
 9. Asiahakemisto

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.