[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Eri piirit sisältävät seuraavia järjestelmäohjelman osia:
ABCM/C sisältää sen osan, 4 ktavua, BASIC II:n järjestelmäohjelmasta, joka käsittelee tekstin tulostamista näyttöpäätteelle. ROM-piiriä on kahta eri versiota, M ja C. M-versio on asennettu ABC8OOM:ään (joka on tarkoitettu näyttöä ABC815 varten) ja esittää tekstin 80 merkin riveinä. C-versio on asennettu ABC800 C:een (joka on tarkoitettu näyttöä ABC810 varten) ja esittää tekstin 40 merkin riveinä. Vaihdettaessa näyttöpäätettä esim. ABC810:sta ABC815:een on tämä ROM-piiri samoin kuin VU-korttikin vaihdettava.
ABC 1-5 sisältää loput, 20 ktavua, BASIC II:sta.
ABC 6 sisältää levynkäyttäjärjestelmän (DOS), 4 ktavua, levymuistin ohjaamiseksi.
ABC 7 (Lisälaite-PROM) sisältää 4 ktavua. Vakiomuodossaan piiri sisältää rutiinit kirjoitinta, päätettä ja tarkkuusgrafiikkaa varten.

2.3 ABC 810

ABC810 on halkaisijaltaan 34 cm:n (14") näyttöpääte, jolla teksti ja grafiikka voidaan näyttää kuudella värinä + valkoisella ja mustalla. ABC810 on tarkoitettu liitettäväksi ABC800 C:een, mutta sitä voidaan myöskin käyttää väri-TV-vastaanottimena tai värivideomonitorina. ABC810 koostuu väri-TV-vastaanottimesta, joka on varustettu videoliitännällä ja RGB-modulilla (RGB = Red Green Blue), jolla sovitetaan ABC800 C:n signaalit. ABC810 sisältää myös modifioidun verkko-osan, josta tietokoneen käyttöjännite otetaan. Näyttöpäätteeseen sisältyvät yksiköt ilmenevät luvussa 6 olevasta lohkokaaviosta.

[ABC 810]


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.