[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

3 Käyttönäppäimet ja liitännät

3.1 ABC800

3.1.1 Alfanumeerinen näppäimistö

[Näppäimistö]

Alfanumeerista näppäimistöä käytetään komentojen, käskyjen ja data-arvojen syöttämiseen ABC800:aan. Näppäimistö on pohjoismaisen kirjoituskonestandardin mukainen, mutta sisältää lisäksi tiettyjä erikoismerkkejä.

[CAPS LOCK] painetaan alas, kun kaikki teksti kirjoitetaan suurin kirjaimin. Tällöin näppäimessä oleva valodiodi syttyy. Normaaliin kirjoitukseen palattaessa painetaan toistamiseen tätä näppäintä, jolloin myös valodiodi sammuu.
[CTRL] käytetään erikoiskoodien synnyttämiseen. Tämä tapahtuu siten, että CTRL-näppäintä pidetään alaspainettuna samanaikaisesti, kun painetaan toista näppäintä. Kun CTRL-näppäintä painetaan samanaikaisesti C-näppäimen kanssa, ohjelma pysähtyy. CTRL-funktioista enemmän liitteessä 2.
[SHIFT] käytetään kuten tavallisessa kirjoituskoneessa suurten kirjainten kirjoittamiseen tai numero- ja erikoismerkkinäppäinten ylempiä merkkejä varten.
[RETURN] käytetään antamaan toteuttamiskomento. Näppäintä painetaan, kun teksti on kirjoitettu, esim R U N RETURN jolloin tietokone tulkitsee kirjoitetun tekstin.
[Nuoli vasemmalle] käytetään virheellisen merkin poistamiseen. Kursori siirtyy yhden merkin verran vasemmalle tätä näppäintä painamalla.
[Nuoli oikealle] käytetään editointiin. Kursori siirtyy yhden merkin verran oikealle tätä näppäintä painamalla.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.