[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Ohjelma kannattaa tallettaa kahdelle levylle tai kopioida levy. Näin on aina olemassa kopio (back-up) ohjelmasta ja/tai datatiedostoista, mikäli levy jostakin syystä vahingoittuisi.

HUOM!
Tietyt ostetut ohjelmat on suojattu listausta ja kopiointia vastaan. Niinpä näitä ohjelmia ei voi listata/kopioida.

4.8.2 Kasettimuisti

4.9 Sulkeminen

Ennen kuin ABC800 suljetaan, tarkista seuraavaa:


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.