[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

5 Ympäryslaitteiden liitäntä

5.1 Levymuisti ABC830

Levymuisti voidaan liittää suoraan ABC800:aan vapaan korttipaikan kautta tai laajennusyksikön ABC890 kautta. Mikäli laajennusyksikköä käytetään, katso lukua 5.4.

  1. Sulje yksiköt.
  2. Siirrä levymuistin ohjainkortilla olevat kytkimet vastaamaan oikeata tallennustiheyttä (yksin- tai kaksinkertainen).
  3. Työnnä ohjainkortti ABC800:n vapaaseen korttipaikkaan (tarkista, että kortti menee kunnolla ohjausuriin). Paina kortti ABC-väylän liittimen pohjaan asti.
  4. Liitä levymuistin signaalikaapeli ohjainkortin ja levymuistin välille. Kaapeli voidaan liittää vain yhdellä tavalla.

    [Signaalikaapelin kytkentä ABC800:n ja ABC830:n välille]

  5. Kytke levymuisti verkkoon (~220 V).
  6. Paina yksiköiden verkkokytkimiä.
  7. Paina ABC800:n RESET-näppäintä.
  8. Kun näyttöön ilmestyy teksti ABC800, järjestelmä on käyttövalmis.

Lisätietoja levymuistin liittämisestä saat levymuistin ABC830 käyttöohjeesta.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.