[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Liite 6

Virheilmoitukset kommentteineen

Virhe
(Error)
Ilmoitus Kommentti
19 Useampia tiedostoja ei voi avata Seitsemän tiedostoa jo avoinna
20 Liian pitkä rivi (>160 merkkiä) Yksi rivi saa sisältää korkeintaan 160 merkkiä
21 Tiedostoa ei löydy Tiedostoa ei ole tai sitä on etsitty väärällä nimellä
32 Tiedostoa ei ole avattu
34 Tiedosto loppu Yritys lukea tiedoston loppumisen jälkeen
35 Tarkistussummavirhe luettaessa Levy tai kasettinauha vioittunut
36 Tarkistussummavirhe kirjoitettaessa Levy vioittunut
37 Virheellinen sektoriformaatti Vikaa levyllä tai kasetilla
38 Sektorinumero tiedoston ulkopuolella Yritys lukea tiedoston loputtua
39 Tiedosto kirjoitussuojattu
40 Tiedosto poistosuojattu
41 Levy täynnä Tiedosto ei mahdu levylle
42 Levy ei valmis Yksikössä ei ole levyä tai luukku on avoinna
43 Levy kirjoitussuojattu
44 Loogista tiedostoa ei ole avattu
45 Väärä looginen tiedostonumero
46 Väärä yksikkönumero
47 Virheellinen trap-numero
48 Virhe levykirjastossa
49 Väärä fyysinen tiedostonumero
51 Yksikkö varattu
52 Väärä toiminto yksikölle
53 Funktionäppäin Funktionäppäintä on painettu INPUT- tai INPUT LINE-lauseeseen
54 IEC sekä lähetin että vastaanotin IEC-lisälaite
55 IEC-vastaanotin ei toiminnassa IEC-lisälaite
56 IEC-lähetin ei toiminnassa IEC-lisälaite
57 Näppäimistömerkin ajoitusvirhe
58 Virheellinen merkki luettu
64 Virheellinen "NAME"-lause Uusi tiedostonimi on jo
68 Virheellinen aikamääritys

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.