[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Förord

Denna bruksanvisning vänder sig till dem som ska ansluta och koppla in ABC 834 till en dator i ABC 800 familjen. Bruksanvisningen innerhåller dels beskrivande text dels direkta instruktioner hur enheten ska användas. Detta gör att öven den som inte har någpn tidigare datorerfarenhet utan svårighet kan installera ABC 834. Effersom ABC 834 styrs från datorn bör man läsa igenom bruksanvisningen även för denna.

Kapitel 1 presenterar ABC 834 samt beskriver dess funktion.

Kapitel 2 ger anvisningar om hur ABC 834 ska handas och installeras. Kapitlet beskriver också flexskivans organisation.

Kapitel 3 förklara begreppen post, fil, filnamn, filtyp samt anger vilka enheter som kan adresseras.

Kapitel 4 är en sammanfattning av tekniska data.

Kapitel 5 innehåller ett blockschema.

Kapitel 6 slutlingen ör ett sakregister.

Systemprogram och skivopertivsystemet (DOS) beskrivs i separate handbok.

© Copyright 1984, Luxor Datorer AB, Motala


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.