[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Innehåll

 1. Presentation
  1. Funktion
  2. Hämtning oc lagring av information
  3. Expansion
 2. Användning
  1. Förpackning
  2. Ansluting
   1. Direktansluting
   2. Ansluting via expansionhet ABC 890
  3. Manöverorgan, indikatorer och anslutningsdom
   1. Flexskivhet ABC 834
   2. Expansionhet ABC 890
  4. Flekskivan
  5. Drivenhet
  6. Start
  7. Insättning av flexskiva
  8. Urtagning av flexskiva
  9. Formatering
  10. Avstängning
 3. Förklaring av begrepp
  1. Post och fil
  2. Filnamn och filtyp
  3. Addressing av enhet
 4. Tekniska data
  1. Felxskivenhet och expansionhet
  2. Drivenhet
 5. Blockschema
 6. Sakregister

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.