[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Amiga 500 Käyttäjän Opas

In Finnish, translated from English

Publisher: Oy PCI-Data Ab / PET Commodore Inc.

Table of Contents
 
Luku 1. Amiga 500:n esittely 1-1
- miten Amiga toimii
- Amiga 500:n pääpiirteet
- Amiga 500 ohjelmistosta
 
Luku 2. Amiga 500:n kokoaminen 2-1
- liittimien sijainnit
- ennen kuin aloitat
- hiiren liittäminen
- videomonitorin liittäminen
- audiolaitteiden liittäminen
- verkkovirtaan liittäminen
 
Luku 3. Aloittaminen 3-1
- huomautus hiiren käytöstä
- levykkeiden käyttö
- osoittimen siirtäminen
- symbolien valitseminen
- siirtäminen
- valikoiden käyttö
- komennot ja vaihtoehdot
- levykkeiden kopiointi valikkoa käyttäen
- Amigan nollaus (reset)
 
Luku 4. Workbenchin käyttö 4-1
- mikä Workbench on
- mitä Workbenchiin kuuluu
- tiedoston luominen
- ohjelmiin ja tiedostoihin liittyvät toiminnot
- alihakemistoihin liittyvät toiminnot
- ikkunoihin liittyvät toiminnot
- näyttöihin liittyvät toiminnot
- kehoituksiin liittyvät toiminnot
- levykkeisiin liittyvät toiminnot
- Workbenchin nollaaminen (reset)
- muut Workbench-toiminnot
 
Luku 5. Workbenchin työvälineet 5-1
- kello
- muistilehtiö
- laskin
- symbolieditori
- SAY-puhesyntetisaattori
- grafiikkatulostin
- SetMap
 
Luku 6. Preferencesin käyttö 6-1
- Preferences
- Preferecesin käyttö
- osoittimen editointi
- kirjoittimet
- asetusten käyttö ja tallentaminen
 
Luku 7. AmigaDOS ja CLI 7-1
- CLI:n käynnistäminen
- yleisesti käytettyjä CLI-komentoja
- loppuhuomautus
 
Luku 8. Amigan laajentaminen 8-1
- lisälaitteista
- muistin laajentaminen
- levyaseman liittäminen
- Amigaan sopivat kirjoittimet
- modeemin liittäminen
- muut oheislaitteet
 
Luku 9. Amigan huoltaminen 9-1
- varotoimenpiteitä
- levykkeiden käsittelystä
- hiiren puhdistaminen
- radio- ja TV-häiriöt
 
Liite A. Teknistä tietoa A-1
- Amiga 500:n tekniset tiedot
- Amigan liitännät
- toiminnan teoriaa
- asiakaspiirit
- muistikartta
 
Liite B. AmigaDOS-tietoa B-1
- DOS-komennot
- ED-editorin komennot
- virheilmoitukset
 
Liite C. Amigan näppäimistön käyttö C-1
- näppäimistön osat
- Amigan käyttö ilman hiirtä
- kansainväliset näppäinkartat
 
Liite D. Kirjoittimen ESC-koodit D-1
 
Liite E. Amiga-kirjallisuutta E-1
 
Liite F. Amiga 500:n kytkentäkaavio F-1


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2004-06-26