[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Amiga 4: EXEC - Amigan sydän

Jukka Marin

In Finnish

Publisher: Erikoislehdet Oy, 1991

ISBN: 951-832-019-5 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)

This book is available electronically at http://amiga.unikko.org/BITTI-kirjat/Amiga_4_Exec.pdf


Amiga 4 perehdyttää lukijan Execiin, Amigan käyttöjärjestelmän perustaan. Execin ja sen rutiinien toiminnan tunteminen on välttämätöntä kaikkea Amigan ohjelmointia ajatellen, koska moniajo, laite-IO, kirjastot ja graafinen käyttäjälityntä rakentuvat kaikki kokonaan Execin varaan.

Kirja edellyttää, että lukija tuntee 68000-prosessoriperheen assembler-kielen, muttei edellytä aikaisempaa tietoa Amigan assembler-ohjelmoinnista.

Kirjan mukana seuraavalla levykkeellä on assembler-kääntäjä ja linkkeri sekä muutamia muita apuohjelmia. Kirjan jokainen luku sisältää vähintään yhden aiheeseen liittyvän esimerkin, jotka on lukemisen helpottamiseksi listattu myös kirjassa.

Table of Contents
 
Johdanto 9
 
Exec 11
Execin tehtävät12
Koneen alustus12
ExecBase struktuuri13
Sekalaisia Exec-rutiineja15
 
Kirjastot 17
Ajoaikaiset kirjastot18
Ajoaikaisten kirjastojen rakenne
19
Kirjastojen avaaminen ja sulkeminen20
Kirjastorutiinien kutsuminen22
Rutiinien korvaaminen24
Ajoaikaisen kirjaston luominen25
Välttämättömät kirjastorutiinit
26
Finnslator.library
26
Tarpeellisia struktuureja
34
Kirjastoihin liittyviä rutiineja36
 
Listat ja jonot 37
Listojen rakenne38
Jonot39
Listojen käsittely39
Alkioiden etsiminen41
Tyhjät listat42
Listoihin ja jonoihin liittyvät struktuurit42
Listojen käsittelyssä hyödyllisiä rutiineja44
 
Viestit ja portit 45
Viestit46
Viestiportit46
Julkiset portit
48
Portin luominen
48
Viestien odottaminen51
Viestien lähettäminen ja niihin vastaaminen52
Esimerkkejä
53
Viesteihin liittyviä rutiineja59
 
Muistinhallinta 61
Execin iso urakka52
Listoja tarvitaan62
Varaaminen ja vapauttaminen63
Muistityypit64
Omat muistilistat66
Muistin kopioiminen71
AllocEntry71
Muistinhallintaan liittyvät struktuurit76
Hyödyllisiä rutiineja76
 
Taskit ja moniajo 79
Ajan jakoa80
Taskien tilat80
Prioriteettien merkitys81
Odottaminen83
Moniajon estäminen84
Taskien luominen84
Taskien päättyminen88
Prosessit89
Prosessien käynnistäminen
89
Taskeihin ja miniajoon liittyviä rutiineja93
 
Keskeytykset 95
Keskeytysten toimintaa96
Tuttua juttua97
Kaksi pääryhmää98
Keskeytyskäsittelijät
101
Keskeytyspalvelijat
103
Lupa tarpeen107
Interrupt-struktuuri109
Keskeytyksiin liittyviä rutiineja109
 
IO-Laitteet 111
Tavallisimpia IO-laitteita112
IO-komennot113
IORequest-struktuuri114
IORequest-struktuurin luominen
115
IO-laitteen avaaminen116
Komentojen antaminen117
Synkroninen IO
118
DoIO
118
SendIO
119
BeginIO
120
Komennon suorituksen päättyminen121
WaitIO
121
CheckIO
121
Pysäyttäminen ja käynnistäminen121
Komennon keskeyttäminen122
AbortIO
122
Perus-IO-komennot122
Ohjaamiseen tarvittavia rutiineja124
 
Audio device 125
Äänen tuotanto126
Digitaaliääni
126
Kovon ominaisuudet127
Kovorekisterit
128
Keskeytykset
131
DMA vai ei?
131
Alipäästösuodin
132
Käyttöjärjestelmän palvelut133
Äänikomentojen käyttö134
Audio devicen komennot
135
Esimerkkejä136
YADA-digitointiohjelma
140
 
Narrator device 153
Translator-kirjasto154
Narratorin avaaminen ja käyttö155
Puhekomennot
156
Suun muodon lukeminen
156
Äännemerkit157
Sano se suomeksi159
 
Serial device 165
Serial devicen avaaminen166
Lisää nopeutta167
IORequest-struktuuri167
SERFLAGS-liput
169
Query-komento170
Esimerkkejä171
 
Timer device 181
Kaksi yksikköä182
IORequest-struktuuri183
Komennot184
Timer-rutiinit184
Timer-esimerkki186
 
Trackdisk device 193
Levyasemat194
Laajennettu IORequest-struktuuri195
Trackdiskin avaaminen196
IO-komennot197
Levynvaihtokäsittelijät
200
Laajennetut komennot
200
MakeBoot-esimerkki201
 
Hakemisto 210


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2020-09-04