[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

BASIC-kielen ABC

Anders Andersson, Arne Kullbjer, Jan Lundgren and Sören Thornell
Kauko Orrainen (translator) and Esko Pehkuri (translator)
second print

In Finnish, translated from Swedish

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1983

ISBN: 951-1-06080-5 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Elektroniikan nopea kehitys on johtanut pienten, tehokkaiden tietokoneiden käyttöön aivan uusissa käyttökohteissa ja sovellutusavlueilla. Yksityinen kansalainenkin voi nykyään hankkia itselleen tietokoneen lähes väritelevision hinnalla. Näin on syntynyt uusi tietokoneita käyttävä sukupolvi, jonka koulutustarve on huomattava.

Tietokoneen oikea käyttäminen sekä runsaiden valmiiden ohjelmien hyödyntäminen vaatii eräitä perustietoja tietokoneen ohjelmoinnista. Tämä kirja antaa nämä tiedot. Kirja on tarkoitettu käytettäväksi ABC80 -mikrotietokoneen kanssa. Opetuksen muodot voivat vaihdella eri yhteyksissä, mutta tätä kirjaa voidaan käyttää niin itseopiskeluun kuin ryhmäopetukseenkin sekä lukioissa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opetuksessa että yritysten sisäisessä koulutuksessa ja opintokerhojen järjestämillä kursseilla.

Table of Contents
Kappale 1. Tietokone otetaan käyttöön1
Kappale 2. Tietokone älykkäänä kirjoituskoneena7
Kappale 3. Tietokone etsii tietoja19
Kappale 4. Tietokone suorittaa laskuja31
Kappale 5. Tietokone tekee päätöksiä43
Kappale 6. Tietokone tallentaa ohjelmia61
Kappale 7. Lohkokaaviot ohjelmoinnin punaisena lankana67
Kappale 8. Tietokone käsittelee kirjainyhdistelmiä83
Kappale 9. Tietokone ratkaisee matemaattisia ongelmia101
Kappale 10. Tietokone esittää kuvioita115
Kappale 11. Tietokone tallentaa tietoja129
Kappale 12. Tietokone laskee merkkimuuttujilla139
Kappale 13. Titeokone etsii ohjelmointivirheitä149
Kappale 14. Tietokone käsittelee matriiseja163
Liite 1. Tietokoneen virheilmoitukset175
Liite 2. Tietokoneen vastaukset harjoitustehtäviin181
Liite 3. Hakemisto201


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-22