[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

BASIC II-opas

Jan Lundgren and Sören Thornell
Usko Lahti (translator) and Harri Lehtimäki (translator)
first print

In Finnish, translated from Swedish

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1984

ISBN: 951-1-07316-8 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


BASIC II-opas kuvaa mm. ruotsalaisissa ABC 800- ja FACIT DTC -tietokoneissa käytettävän, nykyaikaisen BASIC II -tyyppisen BASIC-muunnoksen ominaisuuksia.

BASIC II-opas selvittää helpolla tavalla, miten nykyaikaista tietokonejärjestelmää ohjelmoidaan ja käytetään. Samalla painotetaan sitä, miten tärkeätä on laatia ohjelmat vastaamaan käyttäjien tarpeita. Sen vuoksi kirjassa onkin laajasti selostettu tietokoneen ja sen käyttäjän kommunikointia helpottavia tekijöitä.

Kaikelle tietojenkäsittelylle oleellista tiedostojen hallintaa on käsitelty perustellisesti. Kirjassa on paljon tietokoneille ABC 800 ja FACIT DTC tarkoitettuja esimerkkiohjelmia, jotka esittävät käytännön tietokonesovelluksia.

Kirjaa voidaan käyttää lukioiden atk-opetuksessa, ammattioppilaitoksissa ja vapaan sivistystön piirissä. Perusteellisesti käsitellyt esimerkkiohjlemat samoin kuin lukuisat harjoitustehtävät ratkaisuineen helpottavat kirjan käyttöä yksinopiskelussa.

Table of Contents
1 Mikä on tietokone7
2 Mikä on tietokoneohjelma15
3 Tietokone suorittaa valintoja27
4 Tietokone laskee49
5 Värien käyttö71
6 Miten valmiita ohjelmia talletetaan87
7 Ohjelman rakenne103
8 Tiedostojen käsittely123
9 Sanojenkäsittelyn perusteita151
10 Matemaattisia laskuja169
11 Graafisia mahdollisuuksia187
12 Harjoitustehtävien vastaukset207
13 Asiahakemisto ja viitekirjallisuus233
14 ABC 800 ohjelmointikortti


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2003-05-19