[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Bit för Bit med ABC 800

In Swedish

Publisher: Luxor Datorer AB, 1982

ISBN: 91-7260-814-5 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)
Luxor ArtNo: 66 79210-19

This book is available electronically at https://archive.org/details/BitForBitMedABC800

Table of Contents
 
1 INLEDNING 1
 
2 BASIC-PROGRAMMERING 2
2.1 BASIC II2
2.1.1 Skillnader i BASIC mellan ABC800 - ABC80
2
2.1.2 Nyheter i BASIC II
5
2.2 Programmera ABC8009
2.2.1 Generell programmeringsteknik
9
2.2.2 Strukturerad programmering med JSP
15
2.2.3 Generell programstruktur
19
2.2.4 Tips och fällor
21
2.3 Datahantering på sekundärminne29
2.3.1 Sekvensiella filer
29
2.3.2 Random Access-filer
30
2.3.3 Adresseringsmetoder
32
2.3.4 ISAM
38
 
3 DATALAGRING I PRIMERMINNET 43
3.1 Aritmetik43
3.1.1 Variabeltyper och precision
43
3.1.2 ASCII-aritmetik
46
3.2 Stränghantering47
 
4 HÄRDVARA 52
4.1 Ljudgeneratorn52
4.2 VDU (80-tecken)54
4.3 Högupplösningsgrafiken56
4.3.1 Allmånt
56
4.3.2 BASIC-instruktioner
56
4.3.3 Animation
57
4.3.4 Exempel
58
 
5 BASIC-"TOLKEN" 60
5.1 Systemvariabler60
5.1.1 Internvariabler
60
5.1.2 DOS-variabler
69
5.1.3 Olika DOS
72
5.2 Användbara subrutiner76
5.2.1 Subrutiner i BASIC
76
5.2.2 Subrutiner i DOS
80
5.3 Länkade listor84
5.3.1 Funktionslista
84
5.3.2 Instruktionslista
88
5.3.3 Utvidgning av BASIC
89
5.3.4 Enhetslista
96
5.3.5 Fillista
98
5.3.6 Variabellista
100
5.4 TRACE och debugger107
5.4.1 Felsökning
107
5.4.2 Användardefinierade felsökningsrutiner
107
5.4.3 TRACE vid ASSEMBLER
116
 
6 ASSEMBLER-PROGRAMMERING 117


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2020-09-05