[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Mikrotietokonesanasto

In Finnish, translated from English

Publisher: Weilin+Göös, 1986

ISBN: 951-35-3986-5 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tämä sanasto sisältää yli tuhat mikrotietokoneiden maailmaan liittyvää sanaa. Sanat selitetään heppotajuisesti, ja selityksiä havainnollistavat lukuisat piirrokset. Kirjan käytettävyyttä lisää englanninkielinen hakemisto.

Kirja on tarpeellinen kaikille tietokonieden kanssa tekemisiin joutuville, niin koulussa, työssä kuin kotonakin.

Uudistettu laitos.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-12-24