[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Mikrotietokoneiden ABC

Gunnar Markersjö
Eero Hakala (translator)

In Finnish, translated from Swedish

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1979

ISBN: 951-1-05431-7 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tämä kirja on tarkoitettu henkilöille, joilla on elektronikan perustietous ja jotka haluavat perehtyä mikrotietokonetekniikkaan. Kirjan pohjaksi on kirjoittaja valinnut ruotsalaisen mikrotietokonejärjestelmän ABC 80, joka on suunniteltu Z80A-mikrosuorittimen ympärille.

Kirjan alussa käsitellään vakiopiireistä rakennetun mikrotietokoneen komponentteja ja toimintoja. Tämän jälkkeen tutustutaan erääseen yleiseen mikrotietokonejärjestelmään ja sen tärkeimpiin oheislaitteisiin kuten näppäimistöön, näyttöpäätteeseen ja kasettimuistiyksikköön. Lisäksi tarkastellaan mikrotietokoneen laajennusmahdollisuuksia väylän avulla. Kirjan lopussa luodaan katsaus järjestelmän pehmoon ja käsitellään useita ohjelmaesimerkkejä yksityiskohtaisesti.

Kirja soveltuu erityisen hyvin ammatillisten ja teknillisten oppilaitosten käyttöön oppikirjaksi sekä harrastelijoille itseopiskelun tueksi.

Table of Contents
 
Mikrotietokoneiden ABC 1
 
1. Tietokoneen toiminta 2
1. Liikennevalon tehtävä2
2. Kolme periaateratkaisua4
3. Liitäntäpiiri4
3.1 Ottopiiri7
3.2 Antopiiri7
4. Tietokoneen tehtävä8
 
2. Elektroniset rakenneosat 9
1. Neljä peruspiiriä9
1.1 Invertteri10
1.2 Veräjä11
1.3 Kolmetilapiirit13
1.4 Kiikku14
2. Kombinaatiopiirit17
2.1 Veräjäverkko17
2.2 Tulkki20
2.3 Lukumuistit21
2.4 Valitsin25
3. Sekvenssipiirit26
3.1 Rekisterit26
3.2 Laskuri28
3.3 Hakumuisti29
 
3. Tietokoneen toimintaperiaate 33
1. Lähtökohdat33
2. Väylät35
3. Mikrosuoritin37
3.1 Keskusyksikön rekisterit38
3.2 Ohjausyksikkö41
3.3 Mikro-ohjelma42
3.4 ALU44
3.5 CPU:n liput53
3.6 Pino-osoitin55
3.7 Aliohjelma56
3.8 Keskusyksikön rakenne58
4. Liikennevalo-ohjelma62
4.1 Pääohjelma62
4.2 Aliohjelma VALOT64
 
4. Liinnevalojen ohjausjärjestelmä 66
1. Kovo66
1.1 Ohjausväylä66
1.2 Yleinen tietokoneen rakenne68
1.3 Eräs minimijärjestelmä69
1.4 Oma mikrotietokone vai mikrotietokonekortti?72
2 Pehmo74
2.1 Z80-suorittimen miellekoodi74
2.2 Assembler-käskyjen kirjoittaminen76
2.3 Miten assembler-ohjelma kirjoitetaan?78
2.4 Yksinkertainen lähdeohjelma79
2.5 Lähdeohjelma käännettynä86
2.6 Ammattimaisesti kirjoitettu ohjelma86
 
5. ABC 80 -tietokoneen elektroniikka 89
1. Yleinen järjestelmä89
2. Lohkokaavio91
3. Muisti97
3.1 Lukumuisti (ROM)98
3.2 Hakumuisti (RAM)100
4. Äänigeneraattori105
4.1 Eri vamistustekniikat105
4.2 Äänigeneraattorin toiminnot107
5. PIO-piiri114
5.1 Keskeytykset115
5.2 PIO:n lohkokaavio118
5.3 PIO:n kytkentä ABC 80 -mikrotietokoneessa120
6. Väyläliitäntä125
6.1 Ulkoisen muistin liittäminen126
6.2 lkoisten otto/antoyksiköiden liittäminen129
 
6. Oheislaitteet 133
1. Näppäimistö135
1.1 Näppäinkoodit135
1.2 Näppäimistön elektroniikka136
2. Videoliitäntä143
2.1 TV-kuva144
2.2 Laskurit145
2.3 Kuvaosoite ja muistiosoite146
2.4 Merkkien muodostaminen150
2.5 Merkit, graafiset merkit ja osoitin152
2.6 ABC 80 -mikrotietokoneen grafiikka154
2.7 Merkkimuoto ja grafiikkamuoto155
2.8 Erityiskoodit157
2.9 Keskusyksikkö ja kuvamuisti158
2.10 Videosignaali160
3. Nauhoitinliitäntä160
3.1 Tallennusmenetelmä160
3.2 Nauhoitinliitännän piirit164
3.3 ABC 80 -nauhoitinohjelma167
4. ABC-väylä198
4.1 Periaate170
4.2 Väylän muistiosa171
4.3 Esimerkki muistikortista172
4.4 Otto/antoväylä174
4.5 Esimerkki otto/antokortista175
4.6 ABC-väylän käytännön rakenne179
 
7. Ohjelmisto 181
1. Alustus182
1.1 Kolme rutiinia182
1.2 Muut nollaukset184
1.3 PIO:n ohjelmointi184
1.4 Osoitin184
1.5 Muisti185
2. BASIC-tulkki186
2.1 Rivipuskuri BUF1186
2.2 Käsky tai BASIC-lause187
2.3 Lausepuskuri BUF2188
2.4 Kolmentyyppisiä muuttujia189
2.5 Välikielikääntäjä190
2.6 Toteutus tai tallennus191
2.7 Ohjelmasuoritus198
2.8 Nauharutiinit193
3. Esimerkkiohjelma196
3.1 Äänigeneraattorin ohjaus196
3.2 Bittikäsittely200
3.3 Moottoriohjaus202
3.4 Näppäimistö203
3.5 Muisti205
3.6 Kuvamuisti207
3.7 V24-liitäntä208
3.8 Teho-ohjaus211
4. ABC 80 -mikrotietokoneen pehmo213
4.1 Koetinohjelma213
4.2 ABC 80 -mikrotietokoneen grafiikka214
4.3 Liukulukumuuttujat215
4.4 Satunnaislukugeneraattori216
5. ABC-väylän ohjelmointi218
6. Ohjelmaesimerkkejä221
6.1 ABC 80 -mikrotietokoneen reaaliaikakello221
6.2 Simulointi224
 
Liite A Z80 Instruction Set 226
 
Liite B Seitsemänsegmenttikello 228
 
Liite C Liikennesimulointi 230
 
Sanasto 231


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-21