[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietokonevirukset

Petteri Järvinen
second print

In Finnish

Publisher: Werner Södesröm Osakeyhtiö (WSOY), 1990

ISBN: 951-0-16646-4 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tietokoneviruksista on tullut nopeasti kasvava uhka kaikille mikrotietokoneiden käyttäjille. Virukset leviävät koneesta toiseen levykkeiden mukana ja tuottavat käyttäjälle monenlaista harmia. Pahimmat virukset voivat sotkea mikron levyaseman niin, että kaikki käyttäjän tekemät työtiedostot katoavat.

Tietokonevirukset kertoo tästä teknisen aikakauden sairaudesta. Petteri Järvinen on jo pitkään kerännyt Suomesta löytyneitä tietokoneviruksia ja tutkinut niiden toimintaa. Kirjassa hän kertoo virusten taustasta, niiden leviämisestä ja torjunnasta. Jos virus on päässyt mikroon, kirja neuvoo oikeat menettelytavat koneen puhdistamiseksi ja viruksen tuhoamiseksi. Lisäksi neuvotaan, miten viruksilta voi parhaiten välttyä sekä mitä apuohjelmia torjuntaan kannattaa käyttää. Monet todellisesta elämästä pomitut esimerkit tekevät kirjasta käytännönläheisen eikä sen lukeminen edellytä syvällistä ATK-tietämystä.

Virusten lisäksi kirjassa käistellään monia muitakin mikrojen tietoturvallisuuteen liittyviä asioita. Kirja on kirjoitettu lähinnä PC-koneiden näkökulmasta, mutta viruksista kerrotut asiat pätevät kaikkiin tietokoneisiin.

Tietokonevirukset on kirja joka kaikkien mikron käyttäjien, alan harrastajien, mikrotukihenkilöiden ja yritysten ATK-vastaavien pitäisi lukea.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-22