[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietokoneko kaikille

Pertti Jotuni and Juhani Salonoja

In Finnish

Publisher: Werner Södesröm Osakeyhtiö (WSOY), 1967

WSOY Taskutieto 13


Dipl. ins. Pertti Jotunin ja dipl. ins. Juhani Salonojan laaja ohjelmasarja "Tietokoneet työssä" esiteltiin Yleisradiossa talvella 1966-67. Näiden suurta mielenkiintoa herättäneiden ohjelmien pohjalta he ovat nyt laatinet tietokonetekniikkaa ja käytännön sovellutuksia valaisevan teoksen, joka samalla on ensimmäinen suurelle yleisälle osoitettu johdatus tietokoneiden maailmaan. Sammme tietää millaisia perinnäiseltä olemukseltaan ovat tietokoneet, jotka esittävät yhä suurempaa osaa jokapäiväisessä elämässämme, millaisen tekniikan tuotteina ne ovat syntyneet, mihin ja miten niitä voidaan käyttää.

Table of Contents
 
Tietokoneet eilen ja tänään 9
 
Miten tietokone on rakennettu 12
Aritmeettinen osa
12
Looginen osa
13
Valvonta ja muistit
14
Miniatyrisaatio
16
Tietojen sisäänsyöttö ja tulostus
17
 
Tietokoneen käyttöohjeet 19
Software
19
Ohjelmointikielet
20
Ohjelmointijärjestelmät
23
 
Puhuva ja lukeva tietokone 27
Miten keskustelu tapahtuu
27
Magneettiset lukijat
28
Optiset lukijat
28
Puhelu tietokoneelle
31
Piirtävät tietokoneet32
 
Tietokone luonnotieteilijän työvälineenä 36
Apu laajojen laskujen suorittamiseen
36
Tietokone matematiikassa38
Satunnaiset luvut
43
Monte Carlo -menetelmät
45
Tietokone avaruustutkimuksessa48
Tietokone geotieteissä51
Tietokoneen käyttö biologisissa tieteissä56
Tietokone lääketieteessä56
 
Tietokone sääennustajana 61
Miten säätä ennustetaan62
Numeeriset menetelmät
64
Tieteellisiä kokeita66
Lentosääennuste70
 
Tietokone insinööriä auttamassa 72
Erilliset tietokonetehtävät
72
Prosessitietokonesovllutukset
75
 
Tietokone kirjanpitäjänä 80
Palkkalaskenta80
Varastokirjanpito82
Tietokone pankissa84
Tietokone käy tukkukauppaakin85
Automatisoitu tavaratalo?85
Ennustaja ja ääntenlaskija vaaleissa86
Integroitu tietojenkäsittely87
 
Tietokone humanistisen tieteen apulaisena 89
Erotteluanalyysin pääperiaatteet
89
Kielitaitoinen tietokone90
Tietokone tuntemattomien kielten tutkimuksessa
91
Tavutussääntöjä ja tyyliongelmia93
Tietokonekirjasto94
 
Säveltävä tietokone 96
 
Huomispäivän tietokoneet 100


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-04-22