[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/diskhant/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
astart.bas16-May-1985 00:002680basic program
Gör autostart av programvara. För senare typ av DOS.

baklib.bas16-May-1985 00:003056basic program
'Vanligt' libprogram, fast det listar libet baklänges.
Printmöjlighet finns.
bastocas.bas22-Oct-1984 00:002391basic program
Kopieringsprogram från disk till band. Kopierar filer med
samma .EXT.
byechain.bas18-Sep-1984 00:004444basic program
Startar utvalt program på skivan när man skriver BYE.

cat.bas18-Sep-1984 00:003448basic program
Visar lib i 40 eller 80 TKN. Tillåter 32 teckens döpning
bl.a.
compare.bas18-Sep-1984 00:001139basic program
Jämför sektorer på olika skivor.

copydtoc.bas16-May-1985 00:003247basic program
Kopierar filer ur meny från disk till CAS:.

copyfast.bas18-Sep-1984 00:001608basic program
Kopierar hel disk, spår för spår. Fungerar enbart på ABC830
eller motsvarande med gammalt ABC-DOS.
copylib.bas18-Sep-1984 00:003185basic program
Kopieringsprogram. Val ur meny. Från disk till disk (el.
band).
copytext.bas18-Sep-1984 00:001040basic program
Kopierar enstaka filer.

d_p.bas18-Sep-1984 03:001640basic program
 
delete.bas16-May-1985 00:002139basic program
Filer valda ur meny kan raderas. Som UNSAVE.BAS.

dir.bas27-Nov-1984 00:003440basic program
Lib-program. Bra sådant ! Vill ha liggande format.

dir40.bas02-Jan-1988 00:0018601basic program
Biblioteksprogram för flexskiva med funktion som t.ex.
kopiering från disk till kassett, återskapande av radrade
dir80.bas02-Jan-1988 00:0018549basic program
Samma som DIR40.BAS, men speciellt för ABC80 med 80 teckens
skärm.
dirxx.txt02-Jan-1988 00:001125plain text
Bruksanvisning till DIR40/DIR80.

diskdop2.bas18-Sep-1984 00:001319basic program
Döper skiva med 32 tecken. (Lika DÖP.BAS,som är bättre).

disked.bas26-Nov-1984 00:005183basic program
Tillåter läsning och skrivning direkt på skivan.

diskedit.bas16-May-1985 00:005348basic program
Läser och skriver enligt önskemål direkt på skivan.

diskstat.bas18-Sep-1984 00:005607basic program
Visar 'disk-map' över vald disk. Endast enkel densitet.

disktitt.bas18-Sep-1984 00:002050basic program
Program som visar vad som finns på viss sektor på skivan.

döp.bas18-Sep-1984 00:001640basic program
Döper skivor (32 tecken) Syns ej på alla lib-listningar !

err3940.bas18-Sep-1984 00:002297basic program
Skriv och raderskydda filer ur visad meny.

errorsys.bas18-Sep-1984 00:002607basic program
Tillåter egna ändringar av feltexter ur BASICERR.SYS.

exscreen.bas18-Sep-1984 00:001577basic program
Omvandlar FORTH-screens till vanliga textfiler.

fildublt.bas23-Sep-1985 00:003446basic program
Listar innehåll ur filregisterprogram. (Datafil saknas)
Möjlighet till printerutskrift finns.
filepro.bas16-May-1985 00:001598basic program
Listskyddar filer och öppnar dem för läsning.

filepro.rem16-May-1985 00:00297 
Informationstext till FILEPRO.BAS.

flexlist.bas16-May-1985 00:002522basic program
Listar program i strukturerad form på skärm eller printer.

form.bas23-Oct-1985 00:005504basic program
Diskettformatteringsprogram i BASIC.

idm_rk.bas18-Sep-1984 03:001682basic program
 
idmärk.bas18-Sep-1984 00:001682basic program
Märker med i programmet skriven valfri text och läser.

inutfil.bas18-Sep-1984 00:001836basic program
Läser och skriver textfil. Skärm eller printer. Möjlighet
att printa finns.
j__r.bas18-Sep-1984 00:001836basic program
 
jktest35.bas18-Sep-1984 00:003368basic program
Floppy test. Skriver och läser. Kollar drive och diskett.

jämför.bas23-Sep-1985 00:001350basic program
Programmet jämför två filer med varandra.

l_sdisk1.bas16-May-1985 03:008111basic program
 
l_sfil.bas16-May-1985 03:007220basic program
 
lib.bas18-Sep-1984 00:002699basic program
Libprogram. Listar lib på skärm el. printer. Ovanligt
snabbt. Möjlighet finns att printa.
libpoke.bas18-Sep-1984 00:002065basic program
Skapar lib som device. RUN LIB: för listning av lib.
Fungerade inte riktigt bra Hårdvarubegränsat ? <KOLLAS!!>
librun.bas18-Dec-1985 00:004193basic program
Menyprogram som själv hämtar lib, val av program unsave m.m

listskyd.bas18-Sep-1984 00:001563basic program
Sätter och tar bort listskydd.

lstskydd.bac18-Sep-1984 00:004807compiled basic program
Sätter och tar bort listskydd. Kräver password:'ABC80&800'.

lstskydd.rem18-Sep-1984 00:00609 
Beskrivning på LSTSKYDD.BAC.

läsdisk1.bas16-May-1985 00:008111basic program
Skriv och läs direkt på diskett. Möjlighet finns att printa

läsfil.bas16-May-1985 00:007220basic program
Läs och ändra på fil direkt på diskett. Möjlighet finns att
printa.
manager.bas18-Sep-1984 00:004262basic program
Omvandlar sekventiell maskinkodsfil till .ABS fil.

meny.bas23-Sep-1985 00:002021basic program
Läser lib och låter en välja körbar fil ur meny.

menylist.bas18-Sep-1984 00:003367basic program
Listar program på printer, valda ur inläst meny.

minidos.bas16-May-1985 00:001457basic program
Läser och skriver på skiva utan att använda DOS:et.

nylib.bas18-Sep-1984 00:002521basic program
Visar lib på skärm, olika switchar, tex 'skydd'.

nyunsave.bas18-Sep-1984 00:001967basic program
Raderar valda filer ur meny.

only.bas16-May-1985 00:001131basic program
Run only protection. Sätter list och kopieringsskydd.

prlista.bas18-Sep-1984 00:003548basic program
Listar program på Epson MX80 i strukturerad form Epson MX80
eller kompatibel.
procent.bas18-Sep-1984 00:003210basic program
Lägger %-tecken efter variabler och konstanter.

programs.bas16-May-1985 00:005181basic program
Program-register. Klarar upp till 700 program. Möjlighet
till printerutskrift finns.
programs.txt16-May-1985 00:003894plain text
Beskrivning på programmet PROGRAMS.BAS.

protall.bas18-Sep-1984 00:001881basic program
Sätter skriv & raderskydd. Val i meny.

rensa.bas16-May-1985 00:001252basic program
Raderar hel skiva. Tillåter namngivning.

rescue.bas23-Oct-1985 00:004788basic program
Räddar program på skiva som fått bibliotekspåret förstört.

sc.bas18-Nov-1984 00:003828basic program
Scramblar dvs förvränger textfiler så att de blir oläsbara.

sc.inf18-Nov-1984 00:00611 
Informationsfil till SC.BAS.

short.bas27-Nov-1984 00:00808basic program
Programmet kopierar en fil och låter en välja om man vill
kopiera över en rad eller inte.
size.bas18-Nov-1984 00:002278basic program
Skriver in storlek i libspåret. Ger err om inte SuperBasic
S B ej ett krav, men bra för att kunna utnyttja finessen.
skivreg.bas23-Sep-1985 00:006319basic program
Diskett register. Möjlighet till printerutskrift finns.

skivreg.inf23-Sep-1985 00:001332 
Beskrivning över skivregister-paketet.

skivrens.bas18-Sep-1984 00:001074basic program
Tömmer redan formatterad skiva.

skivserv.bas23-Sep-1985 00:005413basic program
Läser och skriver direkt på skiva med några andra tillval.

skrivrad.bas18-Sep-1984 00:002279basic program
Sätter och tar bort skriv&raderskydd.

sortfile.bas23-Sep-1985 00:003669basic program
Sorteringsprogram till skivregistret.

type.bas18-Sep-1984 00:003822basic program
Skriver till skärm eller printer. Anpassat till Microline
82A.
unsave.bas18-Sep-1984 00:002278basic program
Filer ur meny kan raderas.

varpgm.bas18-Sep-1984 00:002880basic program
Talar om var på skivan som program ligger. Möjlighet finns
att printa. Verkar ej fungera på 830.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]